Info t.b.v. premieheffing collectieve regelingen 2021

‹ Terug
Hibin CAO : 12 januari 2021

Fonds Collectieve Belangen

De jaarlijks door de werkgever aan het Fonds Collectieve Belangen te betalen werkgeversbijdrage bedraagt een percentage van de loonsom tot een maximum van 1,5 x het maximum voor de premieheffing WW. De bijdrage is volledig voor rekening werkgever en wordt dus niet ingehouden op het loon van de werknemer.

Voor het heffingsjaar 2021 bedraagt dit maximum 1,5 x € 58.311 = € 87.466,50
Het heffingspercentage bedraagt 0,2 procent. Daarvan is 0,1 procent voor opleidingen.

Bpf Hibin

De informatie voor de heffing van de pensioenpremie in 2021 vindt u hier. De pensioenpremie is ongewijzigd ten opzicht van het heffingsjaar 2020.

PAWW

De PAWW-bijdrage blijft 0,4% in 2021
De lage instroom WW maakt verhoging naar 0,5% overbodig.
Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden.