Actieagenda Wonen geland in Den Haag

‹ Terug
Hibin : 22 februari 2021
Daags na de lancering is de Actieagenda Wonen aangeboden aan een aantal leden van de Tweede Kamer. De oproep van meer dan dertig partijen, waaronder Hibin, heeft daarnaast veel aandacht gekregen in de media. De deelnemende partijen pleiten voor meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken en zorg voor bewoners. Die doelstelling is in de actieagenda ‘Samen werken aan goed wonen’ uitgewerkt. Het idee is dat het kant-en-klare plan na de verkiezingen onderdeel kan gaan uitmaken van het regeerakkoord van de nieuw te vormen coalitie.
De voorstellen in de Actieagenda Wonen zijn haalbaar als een nieuw kabinet actief bijdraagt en meewerkt door een aantal randvoorwaarden te regelen. De partners van de Actieagenda Wonen vragen financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de actieagenda. Initiatiefnemen Martin van Rijn: ‘Alles hangt met elkaar samen, je moet er niet lukraak uit shoppen. Ons woonplan kan integraal in een nieuw regeerakkoord. En dan kunnen we snel aan de slag, wat vervolgens ook flink wat extra werkgelegenheid oplevert.’