Gesprekken nieuwe cao

‹ Terug
Hibin CAO : 02 maart 2021
Op 25 februari heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over een nieuwe cao voor de bouwmaterialengroothandel. De onderhandelingscommissie van de werkgevers en de bonden hebben hun voorstellen nader toegelicht en verdere werkafspraken gemaakt voor de volgende overleggen. Volgende gespreken staan gepland voor 16 en 25 maart en 9 april. De lopende cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.