Veel aandacht voor Actieagenda in media

‹ Terug
Hibin : 16 maart 2021
Alle belangrijke tv-en radiozenders en dagbladen hebben de afgelopen weken aandacht besteed aan de Actieagenda Wonen. Ook online was het bereik groot. Op de dag van de bekendmaking, 17 februari, werden zo’n 1.300 berichten geteld. Hibin is een van de 34 organisaties die dit initiatief ondersteunen.
De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Deze voorstellen en afspraken zijn vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Bij de overhandiging van de plannen aan een aantal Tweede Kamerleden zijn verschillende vertegenwoordigers van de 34 organisaties geïnterviewd. Kijk hier voor een impressie.