Workshop Wkb voor bedrijven met bouwservice

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 10 mei 2021

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt steeds dichterbij. Deze wet heeft invloed op de hele bouwsector en dus ook op de bouwtoelevering. De wet gaat al op 1 januari 2022 in.

Tijdens de webinars over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) voor Hibin-leden is gebleken dat een aantal bedrijven zichzelf niet als aannemer ziet. Montage van keukens, badkamers of tegelwerk en het plaatsen van (prefab) bouwdelen worden echter wel aangemerkt als aanneemactiviteiten in het kader van de Wkb, ook als ze zijn uitbesteed.

Hibin biedt bedrijven met activiteiten die als aanneming worden aangemerkt een praktische workshop aan, met als resultaat een Wkb-plan voor de eigen organisatie. Wkb heeft voor deze organisaties immers direct impact op de bedrijfsvoering. Met name de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek (BW) is van belang voor bouwservice-achtige activiteiten. 

De workshop, waar in twee zalen (coronaproof) plaats is voor 16 deelnemers, wordt geleid door de ervaren docenten ir. Peter Ligthart en drs. Ernest Boer

Meer informatie vindt u via deze link. Hier kunt u zich ook inschrijven.