ETIM en Hibin-convenant in anderhalve minuut

‹ Terug
Hibin : 15 juni 2021
Het Convenant Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie staat als een huis. Het aantal deelnemers groeit nog steeds, de ondertekenaars en Ketenstandaard Bouw en Techniek zijn volop in de slag met quickscans en stappenplannen, en classificatiewerkgroepen werken hard aan meer en betere productdata. Kortom, we zijn klaar voor de volgende stap. De koplopers zijn onderweg. Nu is het tijd om ook de rest van de bedrijven in de bouwtoelevering mee te nemen. Daarbij gaat het achtereenvolgens om informeren, betrekken en ondersteunen. Om iedereen snel en goed te kunnen informeren over de essentie van het convenant is een animatie gemaakt.
De animatie is niet alleen een hulpmiddel voor Hibin zelf. Ook ondertekenaars kunnen er gebruik van maken om partners te informeren en de voordelen van ETIM in de onderlinge samenwerking duidelijk te maken.