Resultaat eerste classificatiewerkgroep

‹ Terug
Hibin : 01 september 2021
De ETIM-classificatiewerkgroep Tegellijm heeft als eerste Hibin-werkgroep een classificatiedocument opgeleverd. Dit resultaat is ter beoordeling voorgelegd aan ETIM-International. Bij deze classificatiewerkgroep zijn deskundigen van Veris, Knauf, Forbo Eurocol, Omnicol en Weber Beamix aangesloten.
Er zijn al meer classificatiewerkgroepen actief. Het aantal Hibin-classificatiewerkgroepen groeit naarmate meer fabrikanten het convenant tekenen. De ondertekening van het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ in maart was ook de aftrap voor een uitgebreide samenwerking tussen fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven om meer productdata toe te voegen en de kwaliteit ervan te verbeteren. 

Hibin heeft een aantal werkgroepen van product- en dataexperts opgericht met als doel om de ETIM-classificatie van de productgroepen helemaal passend bij de branche te maken. Ketenstandaard Bouw en Techniek kan één en ander vervolgens ook op Europees niveau implementeren. Alle werkgroepen worden ondersteund door Ketenstandaard Bouw en Techniek. (foto: bijeenkomst Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector, waar het initiatief voor het convenant is ontstaan)