Experttafels gaan weer verder

‹ Terug
Hibin : 15 september 2021
De Hibin Experttafels gaan weer verder. Op 22 september komt de Experttafel Minder primaire grondstoffen bijeen in Museum de Fundatie in Zwolle. Op 23 september gaat de Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek op bezoek bij Bouwhub Amsterdam en op 30 september is de Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector te gast bij Fieldlab Campione van World class maintenance, Smart industry in Rijen. Experts die eerder deelnamen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Anderen kunnen zich eenvoudig aanmelden door een berichtje te sturen naar programmamanager Hedy van Opzeeland: h.van.opzeeland@hibin.nl
Het komende seizoen worden aan de Experttafels enkele lopende projecten voortgezet en/of verder uitgediept én worden nieuwe projecten gestart. Dat betekent dat een flink deel van de Experts die afgelopen jaar actief hebben deelgenomen aangesloten zal blijven. Tegelijkertijd is er ook ruimte voor nieuwe experts. Onderstaand een overzicht van de projecten die vanaf september vervolgd of nieuw opgepakt zullen worden. De data voor de Experttafelbijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt.

Experttafel data voor stroomlijning van de bouwsector 
-Bevorderen en verbeteren ETIM-classificatie
-Borging datakwaliteit

Experttafel Minder primaire grondstoffen
-Organiseren objectieve productinformatie van circulaire/duurzame materialen
-Verminderen verpakkingsmateriaal

Experttafel Hindervrije bouwlogistiek
-Zero of minder emissie
-Organiseren terughalen reststroom

Over de Hibin Experttafels
Hibin wil samenwerking bevorderen en faciliteren. Deelname aan de Experttafels staat open voor leden en niet-leden. In de praktijk zien we bijvoorbeeld ook deelnemers vanuit het onderwijs, overheden, financiële sector, logistiek en duurzaamheid/circulariteit. Uitgangspunt is dat samenwerking voor alle betrokkenen is gebaseerd op welbegrepen eigen belang. Met andere woorden: participeren moet de deelnemers ook iets opleveren. Hibin wil ervoor zorgen dat deelnemers:

hun netwerk kunnen vergroten;
kunnen deelnemen aan inspirerende bijeenkomsten en kennissessies (bij voorkeur op locatie);
kunnen participeren in themagerichte digitale netwerken;
zich vakinhoudelijk en persoonlijk kunnen ontwikkelen;
hun inzichten en ideeën kunnen delen;
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan enkele essentiële maatschappelijke opgaven. 

Voor de Hibin-Experttafels geldt geen vast lidmaatschap. Je kunt op basis van je expertise en/of belangstelling voor een specifiek onderwerp besluiten of je een bijeenkomst al dan niet willen bijwonen. Hibin nodigt per bijeenkomst van een Experttafel steeds een aantal experts uit het netwerk uit.