Toelichting op de actualisering van de Algemene Hibin verkoop en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen

‹ Terug
Hibin : 01 november 2021
Per 1 januari 2022 worden de algemene Hibin verkoop en leveringsvoorwaarden aangepast. Aanpassingen t.o.v. de versie uit 2004 zijn gedaan vanwege de nieuwe privacywet (AVG) en de toegenomen digitalisering. Aanvullend zijn op verzoek van leden algemene Hibin voorwaarden voor onderaanneming opgesteld. U kunt de nieuwe voorwaarden hier inzien en downloaden.
Toelichting op de aangepaste algemene voorwaarden
  • De Hibin heeft in het verleden algemene verkoopvoorwaarden op laten stellen ten behoeve van de lidbedrijven in het B2B segment: de algemene Hibin verkoop en leveringsvoorwaarden bouw en afbouwmaterialen (B2B). De voorwaarden zijn in 2004 voor het laatst herzien. Het overgrote merendeel van de lidbedrijven hanteert de Hibin-voorwaarden.
  • Deze voorwaarden zijn nu geactualiseerd. Dat wil zeggen dat ze zijn aangepast aan de op dit moment geldende regelgeving. Onder andere vanwege de nieuwe privacywet (AVG) maar ook door de toegenomen digitalisering was actualisering van de verkoopvoorwaarden wenselijk. Deze is uitgevoerd door Poelmann Van den Broek advocaten.
  • Koninklijke Hibin adviseert de aangesloten bedrijven deze geactualiseerde voorwaarden per 1 januari 2022 te gebruiken in plaats van de huidige oude voorwaarden.
Wat zijn de wijzigingen?
  • De regeling voor het eigendomsvoorbehoud (art. 8) is enigszins aangepast omdat door rechtspraak is bepaald dat een verpandingsverbod of een verbod tot overdracht van rechten niet alleen moet worden verboden, maar wil het verbod werken ook goederenrechtelijk onmogelijk moet worden gemaakt. Een overdracht is dan ongeldig en niet alleen wanprestatie als het verbod wordt overtreden. Toegevoegd is de zinsnede: " als ook  is de overdraagbaarheid uitgesloten volgens artikel 3:83 lid 2 BW,
  • Er zijn up-to-date regelingen opgenomen over privacy en dataverwerking (art. 15, 15a en 15b). De regeling bevat een aansprakelijkheidsbeperking met het oog op het risico van datalekken bij het verwerken van persoonsgegevens.  De regeling is relevant als de verkoper in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt en voor het geval een mogelijk datalek met betrekking tot persoonsgegevens zich kan voordoen in de relatie verkoper koper.
  • In de definities en de tekst van de voorwaarden is toegevoegd dat de ondernemer eventueel ook adviseert omtrent de verwerking van de materialen.
  • Het Arbitrage Instituut Bouwstoffen uit de huidige voorwaarden heeft een nieuwe naam: de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. De voorwaarden zijn hierop aangepast.
(foto: Shutterstock)