Pleidooi voor Nationaal Woningbouw Plan

‹ Terug
Hibin : 16 november 2021
VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een Nationaal Woningbouw Plan om de versnelling van de woningbouw te bevorderen. Het Rijk zou daarvoor in 2022 het initiatief moeten nemen en daarbij medeoverheden, bedrijfsleven, investeerders en maatschappelijke partijen betrekken. 'Het Rijk moet de regie pakken en met andere overheden en bedrijven alvast 200.000 extra woningen ruimtelijk gaan plannen in het land. Deze ruimte moet binnen en buiten de stad worden gezocht, anders komt de totale woningbouwopgave tot 2030 alsnog in de knel,' aldus de organisaties.
Lees hier meer over het standpunt van VNO-NCW.
(foto: Shutterstock)