Toelichting 80/90/100-regeling

‹ Terug
Hibin : 17 november 2021
Met ingang van 1 januari 2022 geldt een 80/90/100-regeling. Wat houdt deze regeling in? In art. 5.6 cao staat dat er per 1 januari 2022 een 80/90/100-regeling komt in de cao. Cao-partijen hebben de afgelopen maanden de huidige regeling uit de cao verder uitgewerkt. Werknemers die denken voor deze regeling in aanmerking te komen kunnen vanaf 1 december a.s. een aanvraag indienen.
Wat houdt deze regeling in en hoe en waar kunnen werknemers een aanvraag indienen?
De 80/90/100-regeling is er voor werknemers van 60 jaar en ouder die vanwege hun gezondheid of mentale weerbaarheid moeite hebben om tot hun pensioendatum inzetbaar te blijven op een plezierige en voor de werkgever productieve wijze. Daartoe behoren ook werknemers die last hebben van een (sterk) verminderde motivatie. Het doel van de regeling is om daarmee bij te dragen aan het werkvermogen van de oudere werknemer. De 80/90/100-regeling staat per 1 januari 2022 in de cao. Daarvoor wordt de cao tussentijds gewijzigd.

  • De belangrijkste voorwaarde is dat er een advies is waarin staat dat verkorting van de arbeidsduur van 100% naar 80% de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit advies wordt opgesteld door een door cao-partijen ten behoeve van deze regeling gecontracteerde deskundige. Deze deskundige maakt een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). 
  • Een werknemer die denkt voor de regeling in aanmerking te komen, kan de DIA aanvragen bij het Fonds Collectieve Belangen Handel in Bouwmaterialen. Aanvragen worden vanaf 1/12/2021 in behandeling genomen.
  • Nadat de werknemer een aanvraag heeft ingediend, maakt de deskundige een afspraak met hem of haar. De deskundige voert in opdracht van FCB Hibin een inzetbaarheidsgesprek met de werknemer. Dit gebeurt telefonisch of online. Daarbij komen aan de orde: het werk, de werkbeleving en het werkvermogen en de 80/90/100-regeling en eventueel andere alternatieven om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Van deze Duurzame Inzetbaarheidsanalyse ontvangt de werknemer een onderbouwd advies. Dit advies is vertrouwelijk en alleen voor de werknemer.
  • Als in het advies staat dat de deskundige van mening is dat vermindering van de arbeidsduur bijdraagt aan verbetering van de inzetbaarheid van de werknemer, ontvangt de werknemer daar een aparte bevestiging van. Deze bevestiging kan de werknemer daarna overleggen aan zijn werkgever. Die is dan o.g.v. de cao verplicht om als de werknemer dat wil uitvoering te geven aan de 80/90/100-regeling.
Voor verdere informatie over de regeling zie hier op de website van Hibin.
(foto: Shutterstock)