Hibin met vertrouwen 2022 in

‹ Terug
Hibin : 04 januari 2022
Het is onvermijdelijk. De onzekerheid als gevolg van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen zal ook in 2022 nog voortduren. Terugkijkend op 2021 weten we gelukkig dat Hibin als Netwerk van de bouwtoelevering ook onder die omstandigheden goed kan blijven functioneren.
We kijken terug op een jaar dat we met flexibiliteit en improvisatietalent goed zijn doorgekomen. De Experttafelbijeenkomsten vonden voornamelijk online plaats en het jaarlijkse congres werd een Hibin TV-uitzending. Na een jaar uitstel kon de Fabrikant van de Toekomst-verkiezing alsnog plaatsvinden en ook tal van andere Hibin-activiteiten konden al dan niet in aangepaste vorm gewoon plaatsvinden. Afgelopen jaar waren persoonlijke ontmoetingen vaak onmogelijk. We hopen dat daar in 2022 een einde aan komt en we elkaar snel weer te kunnen ontmoeten.