Ondernemers hout- en bouwmaterialenindustrie minder optimistisch

‹ Terug
Hibin : 04 januari 2022
In december 2021 waren de ondernemers in de industrie minder positief. Het vertrouwen ging van 12,7 in november naar 10,2 in december, aldus het CBS. Ook het vertrouwen van producenten van hout en bouwmaterialen nam af (van 18 naar 16,4). Het producentenvertrouwen lag echter ook in december ruim boven het langjarig gemiddelde.
Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,7. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).
De ondernemers in de industrie oordeelden in december vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden gereed product. Ook hun oordeel over de orderpositie was minder positief. Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het oordeel over de voorraden gereed product is negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is wat groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 9,9 procent hoger dan in oktober 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 11,6 procent.