Stiho in Utrechtse coalitie ‘Goederenvervoer over Water’

‹ Terug
Hibin : 20 april 2022
‘Varen waar het kan, rijden als het moet’ is het motto van provincie Utrecht en partners uit de regio als het gaat over duurzaam goederenvervoer over water. In een intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’ spreken betrokken partijen zich uit over het beter gebruik maken van bestaande vaarwegen met duurzame vaartuigen en schone voertuigen voor de ‘last mile’.
De ondertekening van de intentieovereenkomst volgt op een tweejarige verkenning van goederenvervoer over water op regionaal en lokaal niveau én het bouwen van het netwerk met publieke en private partijen. Stiho is een van de ondertekenaars. Uit pilots blijkt dat er kansen liggen in vervoer van (zware) materialen van en naar de binnenstad (om o.a. in Utrecht de kwetsbare kades en werfkelders te ontlasten) maar ook in de aanvoer van grote volumes bouwmaterialen naar de provincie gekoppeld aan de grote woningbouwopgave. Daarnaast zijn retail, horeca en afval belangrijke goederenstromen om over water te vervoeren. (foto: Shutterstock)