Blended learning maakt CTB 1 effectiever

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 15 januari 2015
De nieuwe CTB 1-opleiding die op 10 februari van start gaat, is een dag korter dan voorheen. De totale studielast blijft gelijk, maar de deelnemers doen meer thuis en op de werkplek. Concreet betekent deze wijziging dat de deelnemers en docent met Blended Learning via het leerplein de bijeenkomsten voorbereiden, de opdrachten en naslagwerken beschikbaar krijgen. Hiermee komt Hibin Opleidingen tegemoet aan de wens van werkgevers om het aantal contact- en reisuren te verminderen.

Vakmanschap in de bouwmaterialengroothandel bestaat voor een groot deel uit kennis van bouwen en bouwmaterialen. Op het niveau van de binnen- en de buitendienst moet je precies weten waar je over praat om een goede gesprekspartner/adviseur van de aannemer, architect of projectontwikkelaar te zijn. Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB 1) zorgt dat die kennis op niveau en up-to-date is en dus dat uw bedrijf de concurrentieslag beter aan kan.

Klik hiervoor meer informatie over het programma en de inhoud van de opleiding.