Bouwmaterialengroothandel verwacht herstel in 2015

‹ Terug
Hibin : 17 april 2015
De bouwmaterialengroothandel heeft de bodem gezien en zet dit jaar naar verwachting voorzichtig de weg naar herstel in. Ondernemers verwachten dit jaar een omzetgroei met 5% ten opzichte van 2014. Daarmee komt de omzet in 2015 nog altijd substantieel lager uit dan bij het begin van de crisis in 2009. Dit blijkt uit de tiende Conjunctuurmeting die USP Marketing Consultancy in opdracht van Koninklijke Hibin uitvoerde onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel.

Herstel tot het niveau van 2008 verwachten de ondernemers vooralsnog niet. Een op de tien verwacht dat niveau in 2016 te bereiken. 22% richt zich op 2017, 37% ziet terugkeer naar het niveau van 2008 pas in 2018 of later tot stand komen en 19% verwacht dat dat niveau nooit meer zal worden bereikt.

Margedruk, faillissementen bij afnemers en oplopende betalingstermijnen blijven de winstgevendheid onder druk zetten. Het percentage bedrijven dat twijfelt aan het eigen voortbestaan is toegenomen tot 10 %, tegenover 6% in 2014.

De ondernemers tonen zich voorzichtig optimistisch. Acht op de tien zegt nog de effecten van de economische crisis te voelen, tegenover ruim negen op de tien in 2014. Het afgelopen jaar werden die gevolgen vooral zichtbaar in faillissementen bij klanten (73%), margedruk (65%) en oplopende betalingstermijnen (63%). Over heel 2015 wordt een gemiddelde betalingstermijn van 46 dagen verwacht, 0,3 dagen meer dan in 2014.

De bouwmaterialengroothandels hebben de omzetdaling het afgelopen jaar voornamelijk opgevangen door een strakker debiteurenbeleid (76% van de respondenten), besparingen op loonkosten (62%), actieve marktbewerking (54%), scherper inkopen (51%) en lagere tarieven/marges (46%).
Aan de afbouw van voorraden lijkt een einde gekomen. Vier op de tien bedrijven handhaven hun huidige voorraadpositie, terwijl het percentage bedrijven dat daarin groeit of krimpt nagenoeg in evenwicht is. Ook de daling van de werkgelegenheid is tot staan gekomen. Per 1 januari 2015 bedroeg de gemiddelde bezetting 39,6 fte. De ondernemers verwachten dat dat tot 1 januari 2016 zal oplopen tot 40 fte.

Vergroting van de bedrijfsomvang en hogere arbeidsproductiviteit worden beide door 38% van de respondenten genoemd als belangrijkste veranderingen in 2015. Ook nog weer scherpere prijsconcurrentie (37%) en verdere kostenreductie (27%) worden vaak genoemd.

Logistiek (65%), e-commerce (46%, kennisontwikkeling (46%), duurzaamheid (43% en ketensamenwerking (43%) worden door de ondernemers als voornaamste uitdagingen voor de komende jaren gezien. De ondernemers zien een gezamenlijke rol voor bedrijven en brancheorganisatie in kennisontwikkeling (49%), duurzaamheid (41%), ict-ecommerce/datapool (37%) en personeel/arbeidsmarkt (35%) en ketensamenwerking (24%).