Aantal klachten blijft dalen

‹ Terug
Hibin Borg : 12 juni 2015
De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen heeft in 2014 negen klachten te verwerken gekregen. Er waren in dat jaar in totaal negen klachten in behandeling, waarvan twee die al voor 2014 waren ingediend. Hiermee is het aantal klachten op jaarbasis opnieuw gedaald. In 2012 waren er twintig klachten, in 2013 waren dat er 13. Er werden in het verslagjaar 2014 drie uitspraken verzonden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Geschillencommissie.
De klachten betroffen wand- of vloerbedekking en keukenmaterialen (werkblad, kasten, laden). Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg gemiddeld € 2.717,-. Ook dat laatste is opmerkelijk. In 2013 bedroeg het gemiddelde bedrag nog € 9.500,-. Het volledige jaarverslag kunt u hier inzien