Nieuwe cao staat op de website

‹ Terug
Hibin CAO : 04 september 2015
Eind juli is er een akkoord over een nieuwe cao bereikt tussen Koninklijke Hibin en de bonden: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. In augustus hebben cao-partijen de afspraken in de laatst geldende cao-tekst verwerkt en een aantal aanpassingen aangebracht die het gevolg zijn van veranderende regelgeving. De nieuwe cao vindt u onder CAO-totaal op caohibin.nl.