Nieuwe keuzedelen versterken positie mbo’ers op arbeidsmarkt

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 23 februari 2016
Mbo-studenten kunnen vanaf 1 augustus 2016 binnen hun opleiding zelf kiezen uit meer dan 400 nieuwe keuzedelen die hen beter moeten voorbereiden op hun werkplek van morgen. De mbo-scholen en het bedrijfsleven hebben op verzoek van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gekeken naar welke nieuwe speciale kennis en vaardigheden studenten in hun regio nodig hebben om een goede start te kunnen maken wanneer zij aan het werk gaan. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt hierdoor meer ruimte om het onderwijsaanbod af te stemmen op ontwikkelingen in hun regio, zodat de kansen op een baan voor afgestudeerde mbo'ers verder wordt vergroot. Speciaal voor de bouwmaterialenhandel is het keuzedeel "Commercieel Technisch Bouwadvies" ontwikkeld.

De roep om regionaal maatwerk in het middelbaar beroepsonderwijs klinkt al langer. Minister Bussemaker maakt het daarom nu mogelijk voor mbo-scholen om hun aanbod van opleidingen beter te flexibiliseren, actualiseren en innoveren. Honderden nieuwe keuzedelen geven mbo'ers vanaf het nieuwe schooljaar meer perspectief op de snel veranderende arbeidsmarkt in hun regio.

"In een regio als Groningen ontwikkelt de arbeidsmarkt zich tenslotte anders dan in Utrecht. Ik wil scholen de kans geven om sneller in te spelen op actuele arbeidsmarktontwikkelingen, zoals 3D-printing, robotisering of de groeiende technologie in de zorg. Op die manier leiden we onze mbo'ers met de meest actuele kennis en vaardigheden op. Niet alleen vergroten we hun kans op werk, ook komen ze beter beslagen ten ijs op hun werkplek van morgen,” aldus minister Bussemaker.

Vakmanschap verbreden of verdiepen
De bewindsvrouw wil dat studenten een persoonlijke keuze kunnen maken uit het nieuwe aanbod aan keuzedelen dat elke mbo-instelling aanbiedt. Hiermee kan een mbo-student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Keuzedelen nemen circa 15% van de uren per beroepsopleiding in beslag. Met vermelding op het diploma, krijgen keuzedelen een formele status en vormen ze een belangrijke meerwaarde op het diploma.

Sneller inspelen op opkomende beroepen
Wat een mbo-student aan het einde van een opleiding moet kennen en kunnen staat in een kwalificatiedossier. Deze dossiers worden landelijk ontwikkeld door het bedrijfsleven en een vertegenwoordiging van onderwijsinstellingen. Op basis van deze kwalificatiedossiers ontwikkelen mbo-instellingen hun eigen onderwijsprogramma's. Het ontwikkelen van een volledig kwalificatiedossier kost nu veel tijd. Met zo'n 3 maanden doorlooptijd is de ontwikkeling van een keuzedeel sneller dan een nieuw kwalificatiedossier. Deze flexibiliteit geeft mbo-scholen de mogelijkheid met hun opleidingen sneller in te kunnen inspelen op opkomende beroepen. Ieder kwartaal kan het aanbod aan keuzedelen binnen een mbo-instelling worden aangepast. De meeste keuzedelen zullen door de eigen docenten worden gegeven. Voor hele specifieke vakken kunnen deskundigen uit de praktijk als docent worden ingezet.

De herziene kwalificatiestructuur mbo
De nieuwe kwalificatiedossiers zijn teruggebracht tot de kern van het beroep. Ze zijn transparanter, dunner en overzichtelijker. Kennis en vaardigheden zijn goed te herkennen. Zo wordt houvast geboden bij het onderwijs en de examinering. En omdat de kwalificatiedossiers nu ook veel logischer en beknopter zijn beschreven, biedt dit ruimte aan het onderwijs om sneller aanpassingen in het onderwijs door te voeren. Ook dit draagt bij aan het adaptieve vermogen van het mbo.
 
Kwalificatiedossiers: Basis-, profiel- en keuzedelen
Een kwalificatiedossier bestaan uit een brede basisdeel en een of meer profieldelen. De combinatie van de brede basis met een profieldeel vormt een kwalificatie. Een opleiding bestaat uit een kwalificatie met één of meerdere keuzedelen.
 
Meer weten over keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies?
Neem dan contact met manager Opleidingen van Hibin via g.hoenderboom@ijsselhof.nl.