Veel waardering voor bomvolle [BB]

‹ Terug
Hibin : 06 oktober 2016
Met meer dan tweehonderd deelnemers was de derde editie van [Bouwgroothandel Bijeen] beter bezocht dan ooit. Het congres en netwerkevenement voor de bouwgroothandel en -toelevering, dat MIXpro en Hibin in samenwerking met VVNH en Vertaz organiseren, kon na afloop op veel waardering rekenen. Het programma werd als evenwichtiger ervaren dan bij eerdere versies. Daarin speelde dagvoorzitter Tom van 't Hek een bepalende rol. Hij was scherp, vroeg door en hield sprekers waar nodig een spiegel voor. Veel waardering was er voor Bauhaus-directeur Matthieu Moons, die 'in het hol van de leeuw' zeer openhartig was over de strategie, de doelen en de resultaten tot nu toe van deze nieuwe toetreder op de Nederlandse markt. Zijn optreden werd als moedig bestempeld en met een stevig applaus bekroond.

       
       
Willem Vermeend: Drie miljoen woningen aanpakken
De middag begon met een lezing van oud-minister en internetondernemer Willem Vermeend. Met tal van voorbeelden van start-upbedrijven waarin hij wereldwijd investeert, illustreerde hij hoe snel veranderingen gaan. Hij noemde het maken van jarenplannen zinloos en veegde en passant de sector de mantel uit. ‘Ik heb uw websites laten bekijken en mijn mensen zeggen: ‘vroege middeleeuwen’. Vermeend liet geen mogelijk onbenut om zijn publiek op te schudden. De kern van zijn boodschap: veranderingen gaan steeds sneller en wie zich niet aanpast en flexibel wordt, is gezien. 

Actueel was zijn verhaal over de gevolgen van het nieuwe internationale Klimaatakkoord. Nederland moet ingrijpende maatregelen nemen om aan dat akkoord te kunnen voldoen. Volgens Vermeend moeten onder andere drie miljoen woningen energetisch gerenoveerd worden om de doelstelling te kunnen halen. In het afsluitende vraaggesprek met Tom van ’t Hek kwam Vermeend uiteindelijk ook tot concrete aanbevelingen voor de ondernemers in de zaal. "Als innoveren niet lukt – en dat lukt niet – zet dan een dochterbedrijf op, een kannibaalbedrijf,  dat de opdracht heeft te innoveren.”  Met andere woorden: Voordat je verdienmodel van buitenaf onderuit wordt gehaald, kun je beter in de beheersbare omgeving van een  eigen dochterbedrijf naar nieuwe wegen zoeken.

Groothandel en zzp’ers begrijpen elkaar steeds beter
Bart van de Ven van TrueTalk begeleidde de discussie tussen een groep zzp’ers op het podium en de ondernemers in de zaal over hoe de groothandel zzp’ers zou kunnen ondersteunen. "Bij wie moet ik zijn om te innoveren zoals Vermeend net aangaf. We hebben behoefte aan kennis en jullie zijn de intermediair tussen Vermeend en ons”, aldus een van de zzp’ers. In de praktijk blijkt wel al heel wat aan kennisdeling te worden gedaan in de vorm van presentaties en trainingen. Er ontstond tijdens de bijeenkomst een beeld van twee werelden die elkaar nog niet altijd goed begrijpen, maar er alles aan willen doen om dat te veranderen. Hoe belangrijk dat is, blijkt uit de najaarsconjunctuurmeting van Hibin en VVNH. 43% van de professionele klanten van Hibin is zzp’er of klusbedrijf, bij VVNH is dat 21%

Ondanks dat er maar vijf zpp’ers op het podium stonden (van de 70.000, waarvan de helft ook daadwerkelijk zelf de inkopen doet) bleek al snel dat de wensen en verwachtingen van zzp’ers enorm uiteenlopen. Waar de een graag ’s avonds contact heeft en online aankopen doet, kiest een andere 100% voor persoonlijk contact en zelf afhalen. Persoonlijke voorkeuren bepalen het inkoopgedrag. Opmerkelijk was dat zelfs de Action een concurrent kan zijn (‘tien hoekijzers voor een euro ‘). 

Concluderend zijn er voor de groothandel diverse uitdagingen:
- Kijk of je zzp’ers kunt ondersteunen in hun planning;
- Geef meer en actueel inzicht in het bestelproces;
- Los verkeerde leveringen snel op;
- Biedt per klus basistools (app’s) aan voor materiaalinkoop, werkvolgorde en planning;
- Geef naast productkennis ook informatie over belangrijke ontwikkelingen, zoals de gevolgen van het Klimaatakkoord.

Branchevervaging is een gegeven
Tom van ’t Hek leidde na de pauze een discussie tussen de zaal en branchegenoten op het podium over de vervaging tussen groothandel en detailhandel. Die vervaging is een gegeven, zo bleek al snel. Het denken in de traditionele schotten tussen groot- en detailhandelis achterhaald. "Wij zijn daar waar de klant is”, vatte Mark Roeterdink van Akzo Nobel het vermeende dilemma samen. "Wij kunnen de klant niet meer in hokjes stoppen.”

Naar aanleiding van de zwarte scenario’s van Willem Vermeend ( ‘wie zich niet aanpast is gezien’) klonk in de hele discussie door dat de groothandel verre van dood is. Wim Bak van MerkVast: "Twintig jaar geleden hoor de ik al dat de bouwgroothandel snel zou ophouden te bestaan. Maar als ik hoor wat de zpp’er verwacht, dan zeg ik: lang leve de bouwmaterialengroothandel. En bedenk dat de zzp’er beleveren in de hele keten ook een innovatieve specialisatie is.”

Duidelijk werd ook dat zich grote verschuivingen hebben voorgedaan en dat dat ook voor de toekomst zal gelden. Hans de Jong, directeur van Lingen Keramiek constateerde dat heel wat groothandels hun badkamer- en sanitairshowrooms hebben gesloten en dat (online) bedrijven als Sanidump dat gat hebben gevuld.”Grote en gespecialiseerde bedrijven doen het goed, alles wat daartussen zit, heeft het moeilijk.” Duidelijk werd ook dat er delen van de markt zijn waar de rol van de groothandel verdwijnt. Toename van prefab zal betekenen dat de rol van de groothandel in de woningnieuwbouw afneemt. Daarentegen is er wel een belangrijke rol weggelegd in de renovatie, waaronder de door Willem Vermeend genoemde energetische renovatie van drie miljoen woningen.

Branchevereniging alert op veranderingen
Tom van ’t Hek ondervroeg Hibin-voorzitter Pieter van Leusden over de rol van de branchevereniging in de snel veranderende sector. Het lidmaatschap van een branchevereniging is niet meer vanzelfsprekend”, erkende Van Leusden. "Tegenwoordig vragen leden zich hard op af ‘wat levert het lidmaatschap mij op?’ Een feit is dat onze leden ruim 90% van de markt voor bouwmaterialen vertegenwoordigen. We hebben we 140 leden met 400 vestigingen in Nederland. Zij zijn alleen maar lid omdat zij vinden dat wij veel voor ze betekenen.”

Die betekenis in relatie tot de vervaging tussen detailhandel en groothandel illustreerde Pieter van Leusden met een verhaal over de cao. Later in de middag zou nog eens blijken hoe belangrijk dat is, toen Matthieu Moons van Bauhaus meldde dat zijn bedrijf van 7 tot 21 uur en ook in het weekeinde open is. Het feit dat de detailhandels-cao meer flexibiliteit biedt dan de cao voor de bouwmaterialengroothandel, is reden voor Hibin om juist op dat vlak in te zetten op een cao die beter aansluit op de uitdagingen waar leden zich vandaag de dag voor gesteld zien. Van Leusden noemde ook de continue aanpassingen van het aanbod van Hibin Opleidingen aan de werkelijkheid van vandaag als belangrijke reactie van de branchevereniging op veranderingen.

Groothandel bestaat uit competitieve aanbieders
De bijdrage van Bauhaus-directeur Matthieu Moons aan het congres werd afgesloten met het grootste applaus van de middag. Moons zou zich ‘in het hol van de leeuw’ wagen. Zelf had hij dat gevoel helemaal niet, gaf hij aan op vragen van Tom van’t Hek. 

Matthieu Moons was volstrekt open over de doelen, prestaties en verwachtingen van Bauhaus op langere termijn. Hij gaf aan dat hij verwacht dat het veroveren van de particuliere markt relatief eenvoudig zal gaan. Matthieu Moons: "De consumenten worden bediend door zeer zwakke concurrenten. De markt biedt heel veel kansen omdat de voorhanden zijnde bouwmarkten in Nederland te kort schieten op aanbod, kennis van medewerkers en de juiste diensten.” Naar de professionele markt kijkt Bauhaus met andere ogen: "De professionele markt is een markt met veel competitieve aanbieders die uitblinken in een specialisatie en aanbieders die overzichtelijk een klein maar compleet assortiment aanbieden en volledig gericht zijn op deze ene doelgroep.”

Voor de eerste Bauhaus-vestiging gold in september 2015 dat 3% van de omzet van professionele klanten kwam. Nu is dat 14% en het doel is dat percentage in september 2017 te hebben verhoogd tot 20%. De professionele clientčle bestaat voor 65% uit allround klusbedrijven, 12% uit vastgoedonderhoud, 10% schilders en stukadoors, 8% tegelzetters en 5% installatiebedrijven, zo liet Matthieu Moons weten. Het bedrijf verwacht binnenkort een tweede vestiging te kunnen openen in Twente. Daarna zitten nog twee vestigingen in de pijplijn en Bauhaus verwacht over vier jaar tien Nederlandse vestigingen te hebben.