Praktijk en achtergrond van nieuwe wet Kwaliteitsborging

‹ Terug
Hibin : 20 oktober 2016
Balance + Result en Nieman Ingenieurs organiseren op 23 november in Utrecht een informatieve bijeenkomst over de wet Kwaliteitsborging. Vanaf 1 januari 2018 verloopt het bouwtoezicht via interne en externe kwaliteitsborgers, op basis van een kwaliteitsinstrument dat door de vergunninghouder wordt aangewezen. Een nieuw tijdperk komt er aan met veel meer verantwoordelijkheid voor de markt, meer aandacht voor geleverde klantwaarde én meer bescherming van de consument. Wat betekent dit voor stakeholders zoals de consument/eindgebruiker, architect, opdrachtgever, bouwer, leverancier, installateur, woningcorporatie, verzekeraar en het bevoegd gezag?

Er zijn inmiddels al heel wat praktijkervaringen opgedaan. In het programma vertellen de betrokkenen over hun ervaringen met pilotprojecten in de geest van het nieuwe stelsel.
     
Als u goed voorbereid wilt zijn voor deze nieuwe wet begint u nu al met uw aanpassingen. Deze praktijkdag kan uw eerste start zijn en geeft u overzicht en antwoord op uw vragen. Download voor meer informatie de folder.