Bedrijfstakpensioenfonds HiBiN neemt afscheid van Syntrus Achmea Pensioenbeheer

‹ Terug
Hibin : 17 november 2016
Het bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen (Bpf HiBiN) neemt afscheid van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Het bestuur van Bpf HiBiN heeft besloten om de pensioenadministratie per 1 januari 2017 door het bestuursbureau zelf uit te laten voeren. "We hebben berekend dat de kosten met zelfadministratie tenminste 10% lager kunnen. Daarbovenop komt dan nog, dat we de btw op uitvoeringdiensten uitsparen", zegt voorzitter Gijs Alferink in een interview in PensioenPro.
Bpf HiBiN is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Op dit moment zijn 850 werkgevers in ze bedrijfstak aangesloten bij Bpf HiBiN. Het fonds heeft ongeveer 7.700 deelnemers, 16.000 gewezen deelnemers en 5.500 pensioengerechtigden. Syntrus Achmea Pensioenbeheer heeft recent aangekondigd de dienstverlening voor bedrijfstakpensioenfondsen de komende jaren geleidelijk af te bouwen.