Toenemende belangstelling regionale themabijeenkomsten

‹ Terug
Hibin : 09 januari 2017
De deelnemers aan de eerste regionale themabijeenkomsten afgelopen najaar in Den Bosch, Kamerijck en Hengelo hebben zich vrijwel allemaal alweer aangemeld voor de voorjaarsbijeenkomsten op 6, 7 en maart. Het enthousiasme over deze inhoudelijk sterke bijeenkomsten groeit. 
 

     
     


De inhoud van de presentatie, het compacte programma van 16.00 tot 18.00 uur en het napraten tijdens een eenvoudige maaltijd, worden gewaardeerd en trekken steeds meer bezoekers. De regionale themabijeenkomsten bieden zeer gedetailleerde regionale informatie tot op bouwdeelniveau. Michel van Eekert kan precies vertellen hoeveel vierkante meter binnenwanden er in een regio gevraagd zullen gaan worden. Dat geldt onder andere ook voor (isolatie van) hellende of platte daken, gevels, vloeren en kozijnen. 

Duiding
De meerwaarde van de presentatie zit in de duiding van de cijfers. Wat betekenen die ontwikkeling voor de bouwmaterialenhandel in jouw regio? Michel van Eekert benoemt trends, licht toe waar deze vandaan komen en naartoe gaan. Door de cijfers te ondersteunen met verhalen over praktijkprojecten die inspringen op trends en ontwikkelingen, maakt hij de cijfermatige voorspellingen tastbaar en concreet. Tijdens de najaarsbijeenkomsten kwam vooral op die onderdelen de discussie op gang. Doordat deelnemers praktijkvoorbeelden aan de discussie toevoegen, neemt de praktische waarde alleen nog maar toe.

Deelnemers krijgen de meer dan honderd sheets tellende presentatie persoonlijk toegestuurd. Voor niet-deelnemers is de informatie niet op dat detailniveau beschikbaar. Vergeleken met andere aanbieders is de marktwaarde van die informatie € 595,-. Hibin biedt leden de bijeenkomsten ter kennismaking ook voor 2017 gratis aan. De regionale themabijeenkomsten voor 2017 zijn alweer gepland. U kunt zich direct aanmelden via deze link.

Regionale themabijeenkomsten met Buildsight
Regio Zuid-West, Verkadefabriek Den Bosch
6 maart en 14 november 2017

Regio Noord-Oost, Wapen van Beckum, Hengelo (Ov)
7 maart en 7 november 2017

Regio Randstad, Kloostertuin Woerden
8 maart en 8 november 2017