Doe mee aan de pilot ‘Basiskennis Verkoop’

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 26 januari 2017
Bij Hibin aangesloten bedrijven worden in de gelegenheid gesteld om een medewerker gratis deel te laten nemen aan de pilot van de nieuwe opleiding ‘BasiskennisVerkoop’. Deze E-learning opleiding is met name bedoeld voor (beginnend) commercieel personeel. Binnen de pilot is plaats voor vijf deelnemers. Voorwaarde voor deelname is medewerking aan een evaluatie.
Na afloop van Basiskennis Verkoop heeft de student, op basis van een gedegen theoretische achtergrond, inzicht in de belangrijkste aspecten van verkoop. Hij heeft, naast kennis van het verkoopproces en het verkoopgesprek, ook inzicht gekregen in hoe hij zijn bedrijf moet presenteren aan de klant.

Basiskennis Verkoop bestaat uit vijf inhoudelijke e-learning modules. Deze e-learning modules worden in de digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen, beschikbaar gesteld. Iedere module bestaat uit één of meer hoofdstukken met daarin theorie over het onderwerp en opdrachten. De theorie bestaat uit een praktisch boekje over sales, diverse bijlagen en websites. De opdrachten zijn facultatief. De opdrachten helpen de student bij het verwerken van de theorie en uiteindelijk bij het maken van de eindtoets. Daarnaast zorgen de opdrachten ervoor dat de opgedane kennis kan worden toegepast in de praktijk. Basiskennis Verkoop sluit af met een verplichte eindtoets. Op basis van de score wordt een certificaat afgegeven.

Belangstelling?
Hebt u belangstelling om deel te nemen aan de pilot? Dan kunt u uw organisatie en uw deelnemer aanmelden  bij Ghislaine Hoenderboom, manager Hibin Opleidingen (g.hoenderboom@hibin.nl)