Gemotiveerde deelnemers aan tweede Masterclassbijeenkomst

‹ Terug
Hibin : 23 maart 2017
"Ik vond het heel gaaf te zien dat de deelnemers out of the box wilden denken. Ze hebben losgelaten waar ze mee bezig waren en gekeken naar nieuwe mogelijkheden.” Marjet Rutten was na afloop tevreden over de motivatie van de deelnemers aan de tweede sessie van de Hibin Masterclass ‘The Next Step.’ "De deelnemers zijn gaan nadenken over andere producten en diensten of over hun digitale functie.”
De tweede bijeenkomst vond opnieuw plaats bij het inspirerende ICER in Ulft. Marjet Rutten verzorgde tweemaal een inleiding over actuele ontwikkelingen, waarna de deelnemers in ateliers uitwerkten hoe zij zich kunnen onderscheiden op het gebied van kennis en advieskwaliteit; concepten, risicoreductie en garanties; innovatieve producten;  klantrelatie, ontzorging en gemaksdiensten. In die ateliers werd vanuit het gezamenlijk belang om tot vernieuwing te komen goed samengewerkt. Net als de eerste sessie heeft de tweede Masterclass de deelnemers aangezet tot nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Dat betekent niet dat er geen hindernissen meer te overwinnen zijn. Marjet Rutten: "Ik zag heel veel wilskracht bij de deelnemers, maar ook dat zij soms als een berg opzien  tegen conservatisme in hun omgeving. Als zij de ideeën die naar voren kwamen wil uitvoeren, zouden zij in de dagelijkse praktijk nog weleens tegen belemmeringen kunnen aanlopen.”

 
 
De deelnemers hebben drie opdrachten uitgevoerd, waarmee zij ook thuis verder aan het werk gaan. De opdrachten zijn gericht op vernieuwing, visualisering van toekomstbeelden, en het in kaart brengen van belemmeringen en van medestanders binnen bedrijf en netwerk die kunnen helpen dat toekomstbeeld te realiseren. Tijdens de laatste bijeenkomst op 11 mei doen zij daar verslag van. Die bijeenkomst zal verder in het teken staan van e-commerce, waarbij opnieuw twee externe sprekers zullen worden uitgenodigd. Bedrijfsopvolgers, (beoogde) leden van het managementteam of vestigingsmanagers die graag bij die bijeenkomst aanwezig willen zijn, kunnen contact opnemen met Peter van Heijgen (p.van.heijgen@hibin.nl).

Op de website van Hibin vindt u een uitgebreid verslag van de eerste bijeenkomst, compleet met foto’s en video.