Lichte groei aantal geschillen

‹ Terug
Hibin Borg : 26 april 2017
De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen had in 2016 veertien klachten in behandeling, waarvan er elf in datzelfde jaar werden aangemeld. Van het totaal aan lopende zaken werd in vier gevallen een schikking getroffen en deed de commissie tweemaal een uitspraak; een gegrond en een ongegrond. De klachten betroffen wand- en of vloerbedekking, apparatuur en kasten en laden en plinten. Het bedrag dat gemiddeld per klacht in het geding was, bedroeg € 3.200,-

De gegevens over 2016 zijn terug te vinden in het digitale jaarverslag van de Geschillencommissie.