Digitale nieuwsbrief

Het laatste nieuws automatisch in uw mailbox? U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de meest belangrijke ontwikkelingen.
Kijk in het archief voor een overzicht van eerder verschenen digitale nieuwsbrieven.
Laatste digitale nieuwsbrief:

Thuiswerken lijkt geen blijvertje

In coronatijd wordt bij de bouwmaterialengroothandel 5,6% van de werktijd vanuit huis ingevuld. Dat is een verdubbeling van wat voor corona gebruikelijk was (2,8%). Uit de onlangs door Buildsight gehouden Hibin Conjunctuurmeting blijkt dat bij 60% van de bedrijven voor de coronapandemie in geheel niet werd thuisgewerkt. Dat aandeel is nu gedaald naar 35%.

Lees verder ›

Corona, overzicht regels en afspraken na 13 oktober

Per 13 oktober zijn de regels met betrekking tot covid-19 aangescherpt. VNO-NCW en MKB Nederland hebben hun informatiepagina met alle afspraken en regelingen bijgewerkt.
Lees verder ›

Buildsight: 66.000 woningbouwvergunningen in 2020

Buildsight verwacht dat over heel 2020 circa 66.000 vergunning voor nieuwe woningen zullen worden afgegeven. In de Buildsight Monthly Oktober staat: “In juli ligt het aantal vergunde woningen voor het eerst dit jaar boven de 6.000. En meteen royaal boven die grens, namelijk op 6.617. Voortschrijdend komt het jaartotaal nu uit op 62.000 nieuwe woningen. Als het gemeentes lukt om de komende maanden gemiddeld voor 6.000 woningen vergunningen te verlenen, zou 2020 kunnen worden afgesloten met 65.000 ŕ 70.000 vergunde nieuw te bouwen woningen. Buildsight gaat ervan uit dat dit reëel is en verwacht een jaartotaal van ruim 66.000.”

Lees verder ›

Regionale verschillen in bouwgevolgen stikstofbeleid

“De stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) van bijna 17 maanden geleden trekt steeds diepere sporen in de bouwsector. De woningbouw in 104 gemeenten in de buurt van Natura 2000-gebieden is veel harder teruggevallen dan het landelijk gemiddelde”, dat schrijft ABN-AMRO sector-econome Madeline Buijs. In gebieden op een afstand van vijf kilometer tot Natura 2000-gebieden is de afname van de woningbouw met 7,2% veel hoger dan het landelijk gemiddelde (-4,1%).

Lees verder ›

Inzicht in de bouwproductie op korte termijn

Binnenkort rondt BouwKennis het rapport ‘Bouwproductie in detail - de korte termijn’ af. Dit rapport biedt inzicht in het aantal projecten, vierkante meters en euro’s voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw voor komend jaar en 2022. Het rapport biedt per gebouwtype inzicht in de productiecijfers inclusief uitgebreide analyse, zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie- en onderhoudsmarkt. In een speciale bijlage wordt op gedetailleerd niveau aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis voor de bouwsector.

Lees verder ›

Stadslogistiek: Aandacht verschuift naar First-Mile

“De last-mile de stad in wordt steeds slimmer en gezonder en ook betaalbaar als je dat aan professionals overlaat”, stelt Walther Ploos van Amstel in zijn blog opLogistiek.nl. “Maar de nieuwe last-mile roept wel vragen op over hoe we in de first-mile de tijdkritische kleine zendingen voor de bouw, retail, horeca en kantoren gaan bundelen naar de rand van de stad toe.”
Lees verder ›

Onlinebijeenkomst over PIM in bouw en installatie

Contakt Consulting, betrokken bij de Hibin Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector, organiseert op 18 november een online kennisbijeenkomst over Product Informatie Management in de bouw en installatie. Aan het woord komen een aantal ervaringsexperts uit de keten over de toenemende relevantie van het gestructureerd vastleggen en delen van productinformatie en hoe je hiermee om kunt gaan. De bijeenkomst vindt plaats van 15:30 – 17:30 uur. Aanmelden kan door een email te sturen naar monique.mulder@contakt.nl
Lees verder ›

Naar een nieuw circulair verdienmodel voor jouw bedrijf?

CIRCO start in oktober een workshopreeks waarin je in drie dagen kennismaakt met de kansen die de circulaire economie voor jouw bedrijf biedt. Hoe kunnen we onderdelen en grondstoffen die uit gebouwen vrijkomen, behouden en hoogwaardig opnieuw inzetten? Welke gezamenlijke proposities kunnen ketenpartijen hiervoor met elkaar ontwikkelen?

Lees verder ›

Nieuws convenant bevorderen duurzaam bosbeheer

De commissie van het convenant duurzaam bosbeheer die zich bezighoudt met de IMVO-risico’s (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) die aan houtproducten verbonden kunnen zijn, heeft een handreiking gepubliceerd. Hiermee worden inkopers stap voor stap door een due-diligence-proces geleid. Vanuit het convenant wordt later dit jaar een webinar georganiseerd waarin de handleiding mede aan de hand van cases wordt toegelicht.