Digitale nieuwsbrief

Het laatste nieuws automatisch in uw mailbox? U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de meest belangrijke ontwikkelingen.
Kijk in het archief voor een overzicht van eerder verschenen digitale nieuwsbrieven.
Laatste digitale nieuwsbrief:

Hoe staan we ervoor en wat kunt u verwachten?

Hoe verhoudt uw onlineomzet zich ten opzichte van andere bedrijven in de branche? En ligt u voor of achter op het gebied van prefab? De nieuwe conjunctuurmeting geeft onder andere op die gebieden inzicht. Tijdens regionale bijeenkomsten op 5, 6 en 8 maart worden de uitkomsten van de conjunctuurmeting nader toegelicht

Lees verder ›

Er is nog ruimte

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de workshop ‘loon-functiegebouw’ voor p&o’ers op 8 maart in Bunnik. De workshop wordt verzorgd door Wilma van Vuuren van de Human Capital Group. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden. In de cao-afspraken wordt uitgegaan van een stapsgewijze invoering van het nieuwe functiesysteem in 2018 met 1 januari 2019 als deadline. In de workshop wordt ingegaan op de praktische consequenties van een en ander.
Lees verder ›

Uitspraak Geschillencommissie

De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwbouwmaterialen heeft uitspraak gedaan inzake een geschil over tegelvoegen. De consument klaagde over de kleur en de, in zijn ogen, te brede voeg, die anders zou zijn dan in de showroom gezien. De Geschillencommissie oordeelde dat de tegelvloer op een vakbekwame manier was gelegd, met in achtneming van de voegbreedte die op basis van de vlakheidstolerantie gebruikt zou moeten worden. De gebruikte kleur van de voeg was gelijk aan wat was overeengekomen. De Geschillencommissie stelde de ondernemer in het gelijk. De consument moet het klachtengeld à € 127,50 aan de Geschillencommissie voldoen. Het aankoopbedrag dat door de consument in depot was gestort wordt door de Geschillencommissie aan de ondernemer uitgekeerd.

Ondernemersvertrouwen naar recordhoogte

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland staat aan het begin van het eerste kwartaal op 18,1. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) over het eerste kwartaal. Hiermee is de indicator met 4,7 punt gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal en bereikt het vertrouwen het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008.

Lees verder ›

Kijkje in de toekomst

Een elektrische bestelbus met drone-landingsplatform. Of gebruik van een zogeheten ‘truckplatoon’. De website DuurzaamBedrijfsleven.nl biedt een interessant kijkje in de toekomst van binnenstedelijke logistiek. In een infographic zijn nieuwe vervoersconcepten bijeen gebracht die samen een aardig beeld geven van hoe de logistiek in deze steden er op afzienbare termijn uit zou kunnen zien.
Lees verder ›

Transparant aanbesteden

Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.

Lees verder ›

In vierde kwartaal: +6%

De Nederlandse fabrikanten van hout en bouwmaterialen behaalden in het vierde kwartaal van 2017 6% meer omzet. De gemiddelde omzetgroei van de producenten in de industrie bedroeg 6,7%. De omzet steeg hiermee voor het vijfde kwartaal op rij. In bijna alle branches boekten producenten meer omzet dan in het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.