Digitale nieuwsbrief

Het laatste nieuws automatisch in uw mailbox? U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de meest belangrijke ontwikkelingen.
Kijk in het archief voor een overzicht van eerder verschenen digitale nieuwsbrieven.
Laatste digitale nieuwsbrief:

Duurzame inzetbaarheid leeft bij werknemers

Deze zomer is gestart met het voeren van ontwikkelgesprekken met werknemers in de bouwmaterialengroothandel. Alhoewel het proces nog loopt, melden de loopbaanchoaches die bij het project betrokken zijn dat de aanpak en de zorgvuldigheid van het proces aanslaan bij de deelnemers. Mensen onderkennen het belang van duurzame inzetbaarheid en ervaren het nut van het voeren van persoonlijke ontwikkelgesprekken. Begin 2019 komt Mijn Loopbaancoach, de onafhankelijke organisatie die de gesprekken voert, met een geanonimiseerde terugkoppeling die de branche moet helpen duurzame inzetbaarheid van medewerkers beter vorm te geven.
Lees verder ›

Cao-ontwikkelingen in beeld

In 2018 zijn bijna 300 cao-akkoorden gesloten met een gemiddelde contractloonstijging van 2,31%. Dat blijkt uit de cao-kijker van AWVN. In bijna drie op de vier cao’s zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. De cao-kijker geeft ook inzicht in de meest recent afgesloten cao’s.

Lees verder ›

Impuls bouwindustrialisatie nodig

De bouw maakt de laatste jaren een inhaalslag op het gebied van digitalisering. Mede daardoor groeide de productiviteit in de bouw harder dan in andere sectoren in Nederland. Vooral innovatie in digitalisering zorgt voor efficiencyslagen. Innovatie is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen en om de kosten te drukken. Sinds 1997 zijn prijzen in de bouw met gemiddeld 61% gestegen, tegen slechts 8% in de industrie. Industrialisatie van het bouwproces blijft nog achter. Beide zijn nodig om sneller nieuwbouwwoningen te realiseren. Dit blijkt uit een publicatie van het ING Economisch Bureau.
Lees verder ›

Gunstige tijden voor zzp’ers in de bouw

De groei van het aantal zzp’ers in de bouw zet nog altijd stevig door. Eind 2017 waren ongeveer 142.000 zzp’ers werkzaam in de bouw, 9% meer dan eind 2016. De gemiddelde uurtarieven zitten ook al een tijd in de lift en zijn in 2017 gestegen tot een niveau van € 42.

Lees verder ›

Summit Ketenregie logistiek

Hoe kan de logistiek een volgende stap zetten in digitalisering? Die vraag staat centraal tijdens de Summit Ketenregie op 6 december in Shelter B526/B527 op Vliegveld Twenthe in Enschede.

Lees verder ›

Bouwlogistiek over water?

Amsterdam gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om het transport van bouwmaterialen over water ten behoeve van onder andere bouwlocaties aan het IJ en bij de Zuidas. Dat meldt Duurzaam Bedrijfsleven.nl

Lees verder ›

Ministerraad stemt in met vrachtwagenheffing

Het kabinet heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing. Met de heffing gaat binnen- en buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg betalen. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer.
Lees verder ›

Meer vrachtwagens, minder kilometers

Het aantal vrachtwagens is in de periode 2002-2017 met 3,7% gestegen. Het aantal voertuigkilometers lag vorig jaar echter 5,6 procent onder het niveau van 2002. Het gemiddelde jaarkilometrage van vrachtwagens daalde van 48,5 duizend in 2002 naar 44,2 duizend in 2017. Dit betekent dat de stijging van het aantal voertuigkilometers (11,7% sinds 2002) volledig voor rekening komt van personenauto’s en bestelwagens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers in de Jaarmonitor wegvoertuigen: kilometers van het CBS.

Lees verder ›