Digitale nieuwsbrief

Het laatste nieuws automatisch in uw mailbox? U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de meest belangrijke ontwikkelingen.
Kijk in het archief voor een overzicht van eerder verschenen digitale nieuwsbrieven.
Laatste digitale nieuwsbrief:

Digitalisering in bouwmaterialengroothandel versnelt

De grote belangstelling voor het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ is ook zichtbaar in de eerder deze maand gepubliceerde Hibin-conjunctuurmeting voorjaar 2021. Vier op de tien respondenten verwacht dit jaar verdere digitalisering van het bestelproces. In de conjunctuurmeting najaar 2020 was dat nog 24%.
Lees verder ›

Cao-overleg

Afgelopen week heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden over de cao. De cao-partijen vervolgen hun beraadslagingen op 19 en 30 april.

BME GROUP breidt verder uit

BME Group (BME), in Nederland eigenaar van BMN breidt verder uit in Europa. Afgelopen week werd de Duitse Mahler Group overgenomen. De Mahler Groep heeft vijf vestigingen in Beieren en opereert onder de merken Bauwaren Mahler, Mahler Bayerische Bauwaren, Mahler Fliesen & Glasbau en Hillari Fliesencenter. De verkoop van aandelen is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten en zal naar verwachting in de loop van 2021 worden afgerond.
Lees verder ›

Werkvoorraad bouw groeit licht

De werkvoorraad van burgerlijke en utiliteitsbedrijven nam in februari met vier tiende
maand toe ten opzichte van januari en kwam uit op 11,1 maanden werk. In de
woningbouw nam de werkvoorraad met vier tiende maand toe en kwam uit op 12,2
maanden. In de utiliteitsbouw namen de orderportefeuilles met drie tiende maand toe
naar 9,6 maanden werk. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2021 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).
Lees verder ›

Industrieel bouwen, jaar van de doorbraak

“Voor 2021 worden er 14.165 woningen uit de fabriek verwacht. Hiermee kunnen we stellen dat het industrieel bouwen mainstream wordt. We komen in het stadium van de early majority.” Dat meldt Marjet Rutten in haar maandelijkse LinkedIn-nieuwsbrief. “Dat stadium bereik je als de voorlopers de voordelen gaan begrijpen en het product door de massa wordt opgenomen en een eerste grote groep het product ook gaat kopen.”

Lees verder ›

Het belang van productdata

Intergamma, TABS Holland en Acorel organiseren op 22 april (11.00 uur) een webinar over het belang van productdata in de waardeketen Door de toenemende vraag naar informatie in de keten groeit de hoeveelheid productdata exponentieel. De consistentie van deze data is daarbij een absolute ‘must’. Het op peil houden van de datakwaliteit is voor veel organisaties nog een serieuze uitdaging. Hoe zorg je voor een consistente en juiste datastroom door de keten heen? In het licht van het Hibin convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ is dit een voor de bouwtoelevering relevant webinar. Jaap van der Vijver, Product Data Manager bij TABS Holland is een van de sprekers.

Lees verder ›

Zevende BIM-praktijkdag

Op donderdag 20 mei wordt de zevende editie van de BIM praktijkdag georganiseerd. Deze editie is volledig online en komt live vanuit Jaarbeurs Studio’s in Utrecht. Het programma zit vol praktijkcases over BIM met onder andere de opkomende rol van BIM in circulair bouwen, parametrisch ontwerpen en een inkijk in welke disciplines in de bouwketen BIM omarmen en welke liever de kat uit de boom kijken.
Lees verder ›

Circulaire lunchsessies

De komende weken vinden nog diverse lunchlezingen plaats in het kader van het programma ‘Samen versnellen in het MKB ’van Cirkelstad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit programma heeft als doel de transitie naar een circulaire bouwsector vorm te geven met een specifieke focus op het MKB. Cirkelstad nodigt mkb-ondernemers van harte uit om deel te nemen aan een lunchlezingenreeks, marktdialoog en proeftuinen.

Lees verder ›

Nieuwe fabriek voor circulaire houten woningen

Vorige week startte de bouw van een fabriek voor seriematige productie van houten woningen. De TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep en Sustainer Homes willen in de energieneutrale fabriekshal voor geWOONhout vanaf dit najaar kant-en-klare houten woningmodules assembleren. GeWOONhout streeft naar een volledig C0₂-neutraal proces: van grondstoffen en materiaalgebruik tot aan energievoorziening en transport.

Lees verder ›

Online woordenboek Circulaire Economie

NEN heeft het online woordenboek Circulaire Economie gelanceerd. Het woordenboek bevat termen en definities op het gebied van circulaire economie die zijn vastgelegd in reeds bestaande afspraken (normen). Dit kunnen zowel Nederlandse als Europese en internationale normen zijn. Voor deze termen en definities is al een breed draagvlak. Daarmee draagt het woordenboek eraan bij dat betrokken partijen allemaal dezelfde taal spreken als het om circulariteit gaat.
Lees verder ›

Mini-symposium Stoffen

Op woensdag 21 april 2021 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF, het halfjaarlijkse minisymposium Stoffen.

Lees verder ›