Digitale nieuwsbrief

Het laatste nieuws automatisch in uw mailbox? U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de meest belangrijke ontwikkelingen.
Kijk in het archief voor een overzicht van eerder verschenen digitale nieuwsbrieven.
Laatste digitale nieuwsbrief:

Gezocht: bedrijven die willen meedoen aan de pilot verruiming arbeidstijden

Hibin zou graag zien dat een aantal m.n. middelgrote bedrijven gaan meedoen aan de pilot verruiming arbeidstijden. Deelname aan de pilot is belangrijk om het proces naar meer flexibiliteit in de branche verder op gang te helpen. U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden. Deze pilot is er op gericht om na te gaan óf en onder welke voorwaarden afspraken mogelijk zijn tussen werkgevers en werknemers over de verruiming van de werktijden.
Lees verder ›

Aan de slag met het nieuwe loon- en functiesysteem

Per 1 januari 2019 wordt het nieuwe gemoderniseerd Loon- en Functiesysteem operationeel. Dat betekent dat werkgevers dit jaar alle functies in het bedrijf aan de hand van dit nieuwe systeem moeten beschrijven en waarderen. Veel bedrijven zijn hier al mee gestart. Begin maart organiseerde Hibin al een workshop waarin de Human Capital Group bedrijven ondersteunde in de transitie. Daaruit blijkt wel dat het beschrijven en waarderen een proces is dat tijdig moet worden opgepakt. Dus bent u nog niet gestart, wacht dan niet langer.
Lees verder ›

Wegwijs in de AVG

Hibin krijgt regelmatig vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt. Voorlichting verstrekken en het beantwoorden van vragen is een verantwoordelijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De website van AP biedt enorm veel informatie. Om het verdiepen in de AVG en het uitwerken van maatregelen voor bedrijven minder tijdrovend te maken, heeft Hibin een eigen dossier op de website geplaatst.

Lees verder ›