Bouwafval wordt grondstof

‹ Terug
Er komen steeds meer initiatieven om bouwafval opnieuw te gebruiken. In Amsterdam wordt gepleit voor een soort kringloopwinkel voor bouwafval. Het Algemeen Dagblad meldt dat GroenLinks, D66 en PvdA in de gemeenteraad een ’grondstoffenbank’ willen, zodat bouwafval wordt hergebruikt als grondstof. “Uit een eerste onderzoek naar de mogelijkheden bleek dat uit panden die gesloopt worden soms waardevolle materialen teruggewonnen kunnen worden. Het is alleen vaak onduidelijk wat de kwaliteit is. Daarom wordt gedacht aan een online marktplaats waar de materialen worden aangeboden. Bouwers en architecten kunnen dan onderzoeken of deze bouwmaterialen nog bruikbaar zijn”, aldus het Algemeen Dagblad.
Architect Thomas Rau introduceerde eerder deze week de ‘Madaster Foundation’, een initiatief om bouwmaterialen aan het eind van de gebruiksfase hoogwaardig in de keten terug te brengen. Voor het zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en materialen ontwikkelt Madaster Foundation het zogeheten materialenpaspoort. Hiermee worden de bouwmaterialen gedurende de levensduur van een gebouw geregistreerd op basis van onder andere financiële waarde, levensduur en kwaliteit.
Het idee is dat bouwbedrijven alleen betalen voor het gebruik van materialen. De bouwonderdelen kunnen na de levensduur van het gebouw terug naar de leveranciers, die teruggenomen materialen opnieuw inzetten bij nieuwe bouwprojecten. Duurzaam Bedrijfsleven meldt dat de Madaster Foundation een materiaalpaspoort ontwikkeld voor Schiphol Tunnel, een renovatieproject van infrabedrijf Vialis en de Schiphol Group. De ontwikkeling van meer materiaalpaspoorten in de bouw- en vastgoedsector moet volgens Madaster Foundation leiden tot slimme gebouwontwerpen en circulair bouwen.