De ketenregeling bij contracten voor bepaalde tijd, de WAB en de cao

‹ Terug
Naar aanleiding van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn er bij Hibin vragen binnengekomen over tijdelijke contracten. Hieronder een toelichting over de WAB en hoe deze zich verhoudt tot de cao-afspraken.
Voor tijdelijke contracten met werknemers in groep 1 t/m 5 heeft de nieuwe ketenregeling uit de WAB feitelijk geen gevolgen door de beperking van de contractduur tot 6 maanden ex. art. 8.3 cao. Voor tijdelijke contracten met werknemers in groep 6 en hoger en speciale projecten geldt deze beperking niet en heeft de ketenregeling uit de WAB de gewone wettelijke gevolgen.

Toelichting
Per 1 januari 2020 wordt de WAB van kracht. De Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet zorgt voor een aantal veranderingen. Met de WAB wil de wetgever de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten verbeteren. Door verschillende maatregelen moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen.
Eén van de veranderingen betreft de ketenregeling die geldt voor contracten voor bepaalde tijd.

Na 1 januari 2020 geldt een nieuwe ketenregeling; de maximale duur van de huidige keten van 24 maanden wordt verruimd naar 36 maanden. Dit geldt voor alle contracten die op of na 1 januari eindigen en waarvoor geen andere cao-regeling in de cao is afgesproken. Cao-regelingen die afwijken ten nadele van de werknemers zijn slechts  in een aantal specifiek omschreven gevallen wettelijk toegestaan. Cao-regelingen die niet ten nadele van de werknemers zijn, zijn toegestaan.

Art. 8.3 cao: groepen 1 t/m 5
In art. 8.3 van de cao staat dat een tijdelijk contract voor werknemers in groep 1 t/m 5 maximaal 6 maanden mag duren hetgeen niet ten nadele is van de werknemer. Door deze beperking tot 6 maanden bedraagt de keten bij 3 contracten dus maximaal 18 maanden. Dat is minder dan de huidige maximale periode van 24 maanden en de nieuwe maximale periode van 36 maanden.
Doordat o.g.v. de cao  de maximale duur van een tijdelijk contract voor deze groepen ook na 1 januari 2020 - in ieder geval voorlopig - 6 maanden bedraagt, heeft de verruiming van de wettelijke ketenregeling van 24 naar 36 maanden voor deze groepen geen effect. De feitelijke keten bedraagt door art. 8.3 cao ook vanaf 1 januari 2020 maximaal 18 maanden.

Art. 8.3 cao: groepen 6 en hoger en speciale projecten 
De beperking uit art. 8.3 cao geldt niet voor bepaalde tijd contracten met werknemers uit groepen 6 en hoger en afgesloten voor speciale projecten. Voor deze groepen geldt de gewone wettelijke ketenregeling en dus niet die uit de cao. Voor deze groepen heeft de WAB wel invloed op (de duur van) de tijdelijke contracten.
Voorbeelden
NB: De ketenregeling uit de WAB is per 1 januari 2020 direct van toepassing. Dit betekent dat op een tijdelijk contract dat eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. 

Voorbeeld 1
Op 1 april 2018 sluiten partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden. Op 1 oktober 2018 verlengen partijen de arbeidsovereenkomst voor twaalf maanden. Op 1 oktober 2019 verlengen partijen de arbeidsovereenkomst voor 12 maanden (tot 1 oktober 2020). Er zijn in dat geval drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten en de maximale termijn van twee jaar (huidig recht) verstrijkt op 1 april 2020, waardoor als gevolg van de WAB nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Voorbeeld 2
Op 1 oktober 2018 sluiten partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf maanden. Op 1 oktober 2019 verlengen partijen de arbeidsovereenkomst voor achttien maanden (tot 1 april 2021). Er zijn in dat geval twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten en de maximale termijn van twee jaar (huidig recht) verstrijkt op 1 oktober 2020, waardoor als gevolg van de WAB nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. (foto: Shutterstock)