Nationale Omgevingsvisie naar de Kamer

‹ Terug
Eind vorige week is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke instellingen. De NOVI geeft richting aan de grote opgaven voor de komende dertig jaar.
Samen met de NOVI is ook de uitvoeringsagenda opgeleverd. De uitvoeringsagenda beschrijft hoe er concreet uitwerking gegeven gaat worden aan de NOVI als één overheid, samen met de samenleving. Naast de instrumenten van de Omgevingswet worden een aantal nieuwe instrumenten en (nationale) programma’s ingezet. Instrumenten zoals de Omgevingsagenda’s, NOVI-gebieden en regionale verstedelijkingsstrategieën zorgen voor een doorvertaling van de NOVI naar een regionale aanpak. Voorbeelden van programma’s zijn het Programma Energiehoofdstructuur, Programma Gezonde Leefomgeving en Nationaal Programma Landelijk Gebied. (afbeelding: Shutterstock)

Lees hier de samenvatting van de NOVI