Rol Hibin bij retoursysteem voor Hulopallets?

‹ Terug
KNB (vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek knb-keramiek.nl ) is concreet aan de slag om een slim en werkend retoursysteem voor hulopallets op te zetten. Daarbij is behoefte aan informatie over de huidige logistiek achter de pallets. Aan de Experttafel buigen we ons over de rol die Hibin hierin zou kunnen spelen.
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest en fabrikanten lijken het eens te worden over de maatvoering voor één standaard herbruikbare pallet voor metselbaksteen waalformaat. Het gaat bij de betreffende pallet-afmetingen (gebaseerd op de halve HULO) om circa 2 miljoen pallets per jaar. In verband met het hergebruik moeten deze zwaarder uitgevoerd dan de huidige eenmalige pallets.

Vanuit de deelnemers is gewezen op het belang om de bouwmaterialenhandel te betrekken bij het initiatief want alle metselbakstenen worden immers via de handel aan de bouw
geleverd. Ook aan Bouwend Nederland is gevraagd of de aannemers een rol willen spelen.