Kansen voor Hibin-bedrijven als bouwhub?

‹ Terug
Zou een deel van de ruim vierhonderd vestigingen van Hibin-bedrijven geschikt kunnen zijn als bouwhub? Kan de bouwtoelevering zo een bijdrage leveren aan een duurzamere bouwlogistiek? Die vragen leidden bij de allereerste bijeenkomst van de Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek tot de gedachte dat een landelijke database voor bouwhubfuncties zou kunnen helpen om klanten en overheden inzicht te geven in reeds beschikbare mogelijkheden. Dat onderwerp is niet verder opgepakt omdat werd aangegeven dat TLN daar al mee bezig was. Nu is het onderwerp wellicht toch weer actueel en staat het opnieuw op de agenda van de Experttafel.
TLN heeft inmiddels Stadshubs.nl geïntroduceerd, een app met verschillende kaartlagen waar onder andere stadshubs en milieuzones zichtbaar worden gemaakt. Die app biedt niet de informatie die door de Experttafel beoogd werd, namelijk  inzicht in bouwhubfuncties per locatie. Hibin wil met behulp van de Experttafel inventariseren welke hubs en bouwhubfuncties er zijn of er pilots lopen en of er interesse is om deel te nemen aan pilots. Op basis van zo’n wensplaatje kan vervolgens het gesprek worden gevoerd met TLN over inpassing van die extra informatie in de kaartlagen van Stadshub.nl

Stikstof
De bouwhubdiscussie is ook relevant in het bestrijden van de stikstofproblematiek. Cobouw meldde op 7 januari  dat de stikstofdepositie met 70% kan dalen: "Met een gewone hub breng je de transportbewegingen met ongeveer 70 procent naar beneden, heeft onderzoek van een consortium van TNO, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en TU Delft uitgewezen”, zegt Vrijhoef. "Uitgaande van diesel kun je dit een-op-een vertalen naar dito minder stikstof. Richt je een zero-emissie bouwhub in, bij voorkeur inclusief transport over water en je gaat ook nog eens werken met circulair materiaal, dan kom je op een hypothetische reductie van 100 procent uit.”

Ook in de Handreiking Stikstofvrij bouwen van de provincie Noord-Holland worden bouwhubs genoemd als mogelijkheid om de stikstofdepositie terug te brengen. (foto Shutterstock)