Cursus

Actuele ontwikkelingen in de bouw

Nascholingscursus actuele ontwikkelingen in de bouw.

Inhoud
Deze nascholingscursus is gericht op het verwerven van praktische, direct in de praktijk toepasbare actuele kennis. Achtergronden en consequenties van de nieuwste bouwregelgeving lopen hier als een rode draad doorheen.

Kernthema's zijn:

  • de concepten van het passief huis en de details en materiaalkeuzen die daarbij een rol spelen;
  • de invloed op materiaal- en systeemkeuze van het bouwen van energie neutrale woningen, waarbij naast beperking van energieverlies het gebruik van niet-fossiele brandstoffen en zonne-energie, aardwarmte en warmte-uitwisseling en buffering een steeds belangrijker rol spelen in de bouw;
  • het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en de invloed die dat nu en in de komende jaren heeft op de keuze van bouwmaterialen;
  • de toenemende aandacht voor het aantoonbaar realiseren van minimaal warmteverlies door hoge Rc-waarden, lage(Psi)- en U-waarden en hoge eisen aan de luchtdichtheidsfactor (qv-10) van de constructie;
  • dampdicht versus dampopen bouwen, het gebruik van folies en isolatiematerialen in dat verband;
  • materiaalkeuzen met het oog op de F-factor, koudebruggen, vocht en binnenklimaat;
  • nieuwe begrippen en bepalingen met betrekking tot lucht- en contactgeluid en de invloed daarvan op de keuze van materialen;
  • ontwikkelingen op het gebied van nieuwe isolatiematerialen;
  • brand- en vluchtwegen, nieuwe begrippen en bepalingen.

Bestemd voor
De cursus sluit aan bij het kennisniveau van commerciële medewerkers in de bouwmaterialengroothandel met een CTB-opleidingsniveau of gelijkwaardig.

Voorkennis
De workshop heeft het karakter van een nascholingscursus en gaat uit van basiskennis van de oude wet- en regelgeving.

Vooropleiding
Basiskennis Bouwkunde (E-learning)
Bouwen en Bouwmaterialen B (verkoop in kort bestek)
Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB-1)

Resultaat
Na afloop van de nascholingscursus zijn de deelnemers in staat om alle laatste ontwikkelingen in de bouw te vertalen naar praktische en deskundige adviezen aan de klant.

Bekijk ook:

Duur
2 dagen

Investering
Cursusprijs € 710,-
Hibin-leden € 639,- (korting 10%)