Cursus

Leiding geven in de bouwmaterialenhandel

Een opleiding voor medewerkers die leiding (gaan) geven aan anderen

Als (beginnend) leidinggevende in de bouwmaterialenhandel is het van belang dat je de belangrijkste aspecten van operationeel management eigen maakt. De opleiding Leidinggeven in de bouwmaterialen is een praktijkgerichte opleiding waarin je leert over verschillende bedrijfsprocessen, verandermanagement, personeelsbeleid en personeelsmanagement. Ook maak je kennis met de grondbeginselen van financieel management. Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel is een Blended Learning opleiding, dit betekent dat de opleiding bestaat uit klassikale bijeenkomsten afgewisseld met zelfstudiemodulen in het digitale leerplein van Hibin Opleidingen.

Inhoud
Leidinggeven bestaat uit 5 inhoudelijke modulen en een module met de proeve van bekwaamheid, te weten:

 1. Organisatie en bedrijfsprocessen
 2. Verandermanagement en personeelsbeleid
 3. Personeelsmanagement
 4. Jaarrekeningen, begrotingen en financiële rapportages
 5. Financieel management
 6. Presentatie Proeve van Bekwaamheid

Bestemd voor
(Aspirant-) leidinggevenden in de logistiek en verkoop.

Voorkennis
Idealiter heb je de opleiding Basiskennis leidinggeven gevolgd en/of de opleiding Praktisch leidinggeven.

Werkwijze
De opleiding bestaat uit vijf blokken. Elk blok is opgebouwd rond herkenbare situaties waar een leidinggevende in de bouwmaterialenhandel mee te maken krijgt. Bij elk blok hoort een opdracht op de werkplek. De module wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid waarin het analyseren en opstellen van een verbetervoorstel voor de eigen afdeling centraal staat.

Resultaat
Na afloop van deze praktijkgerichte opleiding kunt u:  

 1. Het managementproces overzien en de belangrijkste aspecten van operationeel management benoemen;
 2. Het werkproces binnen de afdeling overzien en managen;
 3. Bedrijfsprocessen analyseren en beheersen en kengetallen bepalen;
 4. Begrotingen, financiële rapportages en jaarrekeningen lezen;
 5. Vanuit financieel perspectief (managementinformatie) leiding geven, beslissingen nemen en rapporteren;
 6. Werken met SMART doelstellingen en sturen op resultaat;
 7. De afstemming tussen verschillende afdelingen bewaken en effectief leidinggeven aan medewerkers;
 8. Werkprocessen verbeteren en problemen stapsgewijs oplossen;
 9. Het personeelsbeleid praktisch invullen;
 10. De beoordelingssystematiek in het kader van de cao bouwmaterialen invullen;
 11. Personeelsgesprekken voeren zoals een werving & selectie gesprek, een functionerings-, beoordelings- en slecht nieuws gesprek;
 12. Leiderschapsstijlen benoemen en de eigen stijl van leidinggeven herkennen en gebruiken;
 13. De stijl van leidinggeven aanpassen bij verschillende situaties;
 14. Een helder beeld over mijn positie in de organisatie geven en weet ik hoe ik als leidinggevende de organisatiedoelen kan dienen.
Hoenderboom MSc, G.
Contactpersoon
Ghislaine Hoenderboom
november
Startdatum
Soort
Locatie
Beschikbaar