Cursus

Praktisch leiding geven op de werkvloer

Een opleiding voor medewerkers die leiding (gaan) geven aan anderen.

Als (aankomend) leidinggevende in de bouwmaterialenhandel is het van belang dat je de belangrijkste aspecten van het (meewerkend) leidinggeven op de werkvloer toe kunt passen. Het draait dan om vaardigheden zoals communiceren, motiveren, organiseren, delegeren en controleren. Deze vaardigheden ga je toepassen in de opleiding Praktisch leidinggeven. Praktisch leidinggeven is een Blended Learning opleiding, dit betekent dat de opleiding bestaat uit klassikale bijeenkomsten afgewisseld met zelfstudiemodulen in het digitale leerplein van Hibin Opleidingen.

Inhoud
Praktisch leidinggeven bestaat uit 3 inhoudelijke modulen, te weten:

  1. De Leidinggevende: leiderschapsstijlen, situationeel leidinggeven, gedrag en motiveren;
  2. Personeelsgesprekken: voortgangsgesprek, functioneringsgesprek en ontwikkelgesprek;
  3. Plannen en organiseren: bezettingsplanning en werkoverleg.   

Bestemd voor
(Aspirant-) leidinggevenden in de logistiek en verkoop.

Voorkennis
Idealiter heb je de opleiding Basiskennis leidinggeven gevolgd. Basiskennis leidinggeven vormt de theoretische achtergrond voor Praktisch leidinggeven.

Vooropleiding
Basiskennis Leidinggeven (E-learning)

Werkwijze
Praktisch leidinggeven is een Blended Learning opleiding. Dit betekent dat je naast klassikale bijeenkomsten ook thuis of op je werkplek studeert en opdrachten maakt in het digitale leerplein van Hibin Opleidingen. De opleiding bestaat uit 1 voorbereidende module, 2 zelfstudiemodulen en 3 bijeenkomsten. De theorie van de e-learningmodule ‘het ontwikkelgesprek’ is ook onderdeel van de opleiding (zelfstudiemodule 2).

Tijdens de laatste bijeenkomst (en module) van de opleiding voer je in groepen een eindopdracht uit waarmee je de opleiding afsluit.

Resultaat
Na afloop van het opleidingstraject kan de deelnemer, op basis van een gedegen vaardigheidstraining, het personeelsbeleid praktisch invullen. Je bent in staat het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers te stimuleren. Maar ook om verschillende soorten gesprekken met medewerkers en collega's te voeren en je eigen stijl van leidinggeven te herkennen en te gebruiken.

april
Startdatum
Soort
Locatie
Beschikbaar