Duurzame inzetbaarheid

Goede Gesprek generator

Structurele dialoog tussen werkgever en werknemer
Het blijven boeien en binden van nieuwe medewerkers vergt continue aandacht. Om een structurele dialoog (Het Goede Gesprek) tussen werkgever en werknemer te bevorderen, is op initiatief van de cao-partijen de Goede Gesprek Generator ontwikkeld. De dialoog is mede bedoeld om aandacht geven aan de verschillende facetten van duurzame inzetbaarheid. Als een werkgever gebruik wil maken van de beoordelingsafhankelijke beloningsregeling uit de cao, dan zijn een aantal gesprekken verplicht.

Het Goede Gesprek kan een vaste structuur en/of frequentie hebben of ziet er steeds verschillend uit, afhankelijk van de onderwerpen die werkgever en werknemer met elkaar willen bespreken. De Goede Gesprek Generator is een hulpmiddel om de thema's en onderwerpen voor Het Goede Gesprek te kunnen bepalen. Er zijn een digitaal keuzemenu als basis voor een maatwerkdocument per gesprek en een aantal vaste gesprekstypen beschikbaar.

Download hieronder de verschillende vragen overzichten.

Planningsgesprek
Gesprek om doelstellingen voor de komende periode vast te leggen.

Evaluatiegesprek
Evaluatie van de gemaakte afspraken tijdens planningsgesprek.

Beoordelingsgesprek
Eindoordeel van leidinggevende over het functioneren van een medewerker.

Functioneringsgesprek
Gesprek over het functioneren van een medewerker. Tweerichtingsverkeer.

Ontwikkelgesprek
Gesprek over (benodigde) compenties, opleiden en ontwikkelen.

Duurzame inzetbaarheid
Gesprek over motivatie & betrokkenheid, gezondheid & vitaliteit, kennis & vaardigheden en balans werk & privé.

Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers