Digitalisering van de bouwsector

Activiteiten

Activiteiten m.b.t. digitalisering zijn gericht op het direct ondersteunen van bedrijven in de bouwtoelevering:

  • informatievoorziening digitaliseringsontwikkelingen in de sector;
  • vergroten aantal deelnemers aan het convenant 'Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie';
  • ondersteunen van convenant-deelnemers bij implementatie van ETIM-classificatie;
  • organiseren classificatiewerkgroepen met deelnemers vanuit fabrikanten en groothandel;
  • vergroten bewustwording nut en noodzaak ETIM-classificatie in de gehele bouwketen.

Bekijk hier de lijst van ondertekenende partijen voor het ETIM-convenant.