Activiteiten

Activiteiten m.b.t. digitalisering zijn gericht op het direct ondersteunen van bedrijven in de bouwtoelevering

  • Informatievoorziening digitaliseringsontwikkelingen in de sector;
  • Vergroten aantal deelnemers aan het convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie;
  • Ondersteunen van convenant-deelnemers bij implementatie van ETIM-classificatie;
  • Organiseren classificatiewerkgroepen met deelnemers vanuit fabrikanten en groothandel;
  • Vergroten bewustwording nut en noodzaak ETIM-classificatie in de gehele bouwketen.