Partners

Erkende leer- en werkbedrijven

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

SBB vormt de verbinding tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. Hibin is vertegenwoordigd in de Sectorkamer Handel van het SBB.

Ga voor meer informatie naar de website van SBB.