Werkgeverschap

Instroom en Werving

Aanbod vakopleidingen sluit naadloos aan op de praktijk
Hibin biedt een brede selectie vakopleidingen, gericht op de bouwmaterialengroothandel. Het aanbod is voor en door de branche ontwikkeld. De in de Commissie Vakopleiding (CVO)  vertegenwoordigde ondernemers adviseren Hibin over het aanbod en de inhoud daarvan. Continue afstemming met werkgevers en werknemers zorgt ervoor dat het aanbod naadloos aansluit op de behoefte in de branche. Hibin werkt zoveel mogelijk samen met betrokken partijen uit de toeleverende bouw. Ook dat draagt eraan bij dat de vakopleidingen perfect aansluiten op de praktijk.

Het aanbod is overzichtelijk in kaart gebracht in een functieschema, waar met één klik zichtbaar wordt welke opleidingen bij welke functie passen. Voor verschillende functiegroepen is een chronologisch overzicht beschikbaar van de vakopleidingen waarmee men gedurende de carrière kennis en vaardigheden kan opbouwen.

Aanbod op maat
Ook de vorm waarin Hibin opleidingen aanbiedt is nauw afgestemd met ondernemers in de branche. Er is veel aandacht besteed aan het opbouwen van kennis met elkaar opvolgende modules, zodat cursisten maximaal flexibel zijn in het werken aan hun ontwikkeling. Afhankelijk van het onderwerp worden opleidingen geheel online of via blended learning beschikbaar gesteld. De laatste jaren is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een serie online basismodules. Daarbij wordt ook samengewerkt met brancheopleidingen voor hout (Hout Opleidings Centrum / VVNH) en ijzerwaren (Vertaz). In de uitvoering van het programma werkt Hibin samen met het Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT) in Weesp.

Naast het in eigen beheer ontwikkelde aanbod vakopleidingen werkt Hibin samen met mbo-instellingen. Hibin verzorgt het mbo-keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies.

Blended Learning-concept
Hibin hanteert sinds 2009 het Blended Learning-concept. Dit concept gaat ervan uit dat je zoveel mogelijk online leert wat kan, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Hiervoor heeft Hibin een digitale leeromgeving via internet ingericht; het Hibin leerplein. Cursisten gaan in een of meerdere bijeenkomsten aan de slag om het geleerde in opdrachten en casussen onder leiding van een docent en met deelnemers uit te werken. In deze opdrachten staat de klant en de klus/het project centraal. Na de bijeenkomst wordt een werkplekopdracht gemaakt zodat het geleerde in de eigen werkomgeving toegepast kan worden. De opleidingen worden afgesloten met een eindtoets. Dit kan een praktijkexamen of een beroepsproduct zijn, maar ook een toets via de computer.