Vertegenwoordigingen

NVG

De NVG is de belangenorganisatie van de Nederlandse groothandel in het algemeen. Via de NVG is Hibin aangesloten bij VNO-NCW. VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid. Hibin werkt samen met NVG en VNO-NCW op verschillende wisselend ethema’s, zoals de Actieagenda Wonen (gericht op versnelling van de woningbouw) en het Protocol Samen Veilig Doorwerken (gericht op doorwerken in de bouw tijdens corona)