Werkgevershap

Cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bouwmaterialen

Namens de bedrijfstak voert Hibin cao-onderhandelingen en sluit cao-overeenkomsten met werknemersorganisaties.
Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 maart 2024

Integrale tekst van de cao voor de bouwmaterialenhandel

• Open cao PDF (printversie) 

• Open functieboek als PDF (printversie)