Werkgevershap

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bouwmaterialen

Namens de bedrijfstak voert Hibin cao-onderhandelingen en sluit cao-overeenkomsten met werknemersorganisaties. De meest recente cao loopt tot en met 31 december 2022.

Looptijd: 1 januari 2021 t/m 31 december 2022
(Inclusief tussentijdse wijzigingen per 1 januari 2022.)
Hier vindt u de integrale tekst van de cao voor de bouwmaterialenhandel.

Klik hier om de hele cao als PDF te openen

Klik hier om het functieboek als PDF te openen ››