image/svg+xml

Branche ontwikkeling

Marktontwikkelingen en trends

Nederland wordt de snel duurzamer, digitaler en drukker. De betekenis van die ontwikkelingen voor de bouwtoelevering is enorm. Koninklijke Hibin heeft die ontwikkelingen in kaart gebracht en vertaald naar vier mogelijke toekomstscenario’s voor de branche. Deze scenario’s helpen ondernemers in de bouwtoelevering bij strategische afwegingen voor hun bedrijf. Bekijk onderstaand de scenario’s en de bijbehorende praktische handleiding voor ondernemers.