Nieuws

Cao-partijen bereiken onderhandelingsresultaat

Hibin CAO : 20 november 2017
De cao-partijen hebben op vrijdagmiddag 17 november een onderhandelingsresultaat bereikt. Daarin wordt uitgegaan van een cao voor twee jaar ( 1-1-2017 t/m 31-12 2018) waarin de werkelijk betaalde salarissen worden verhoogd met 1,5% structureel per 1 december 2017 en met 2% structureel per 1 januari 2018. Daarnaast ontvangen werknemers met een fulltime contract een eenmalige uitkering van € 500,- over 2017. Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2017 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato. Verder zijn afspraken gemaakt met betrekking tot onder andere een nieuwe arbeidstijdenregeling, een nieuw loon- en functiegebouw, aanpassing van de jeugdlonen, gelijke beloning voor payrollers en duurzame ontwikkeling van medewerkers. 

De bonden leggen het onderhandelingsresultaten met een positief advies voor aan hun achterban. Aan werkgeverszijde ligt het resultaat binnen het mandaat dat eerder door het Hibin-bestuur is verleend.
 
De bij Koninklijke Hibin aangesloten bedrijven zijn inmiddels geïnformeerd over de inhoud van het onderhandelingsresultaat. Op het moment dat Hibin bericht krijgt dat de leden van de bonden instemmen met akkoord zal dit op de website worden geplaatst.

Verder werken aan green deal Logistiek in de Bouw

Hibin : 13 november 2017
Begin oktober was Koninklijke Hibin een van de ondertekenaars van de Green Deal Logistiek in de Bouw. Op 6 december is er bij Bouwend Nederland in Zoetermeer een eerste vervolgbijeenkomst, waar ook bij Hibin aangesloten bedrijven welkom zijn.
Lees verder ›

Hibin kijkt naar de toekomst

Hibin : 09 november 2017
Het Hibin-bestuur en de Adviesraad hebben de afgelopen periode tweemaal gebrainstormd over de betekenis van ontwikkelingen in de markt voor de branche en de rol van Koninklijke Hibin daarin. Deze bijeenkomsten waren de eerste stap om te komen tot een neiuw, toekomstgericht beleidsplan (2019-2022).
Lees verder ›

De logische weg van basis naar specialisatie

Hibin Opleidingen : 02 november 2017
Met alle aandacht voor specifieke opleidingen raakt soms uit beeld dat het aanbod van Hibin Opleidingen systematisch is opgebouwd. Bedrijven hebben een samenhangend pakket aan branchespecifieke opleidingen beschikbaar. Juist in deze tijd, waar extra moeite moet worden gedaan om mensen aan te trekken of vast te houden, is het perspectief op een mooie vakgerichte carrière in de bouwmaterialengroothandel een serieus argument in het werving- en selectiebeleid van bedrijven. De website van Hibin Opleidingen geeft inzicht in hoe u systematisch aan vakmanschap kunt werken.
Lees verder ›

Doorpakken met de Bouwagenda

Hibin : 01 november 2017
"Dit is het moment om aan de slag te gaan”. Tijdens de bijeenkomst van de Bouwcoalitie op 24 oktober was Bernard Wientjes duidelijk. Voor het uitwerken van de Bouwagenda biedt het regeerakkoord volgens Wientjes een uitstekende basis, groen en ambitieus en voldoende handreikingen voor de bouwsector om eerste stappen te zetten naar het bereiken van de langetermijndoelen.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.