Nieuws

Minder vaak ziek, maar wel langer

Hibin : 12 januari 2021
Net als in november lag het ziekteverzuimpercentage in de branche in december op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Dit meldt SuperGarant, uitvoerder van Hibin Zorg.

Lees verder ›

Info t.b.v. premieheffing collectieve regelingen 2021

Hibin CAO : 12 januari 2021

Fonds Collectieve Belangen

De jaarlijks door de werkgever aan het Fonds Collectieve Belangen te betalen werkgeversbijdrage bedraagt een percentage van de loonsom tot een maximum van 1,5 x het maximum voor de premieheffing WW. De bijdrage is volledig voor rekening werkgever en wordt dus niet ingehouden op het loon van de werknemer.

Voor het heffingsjaar 2021 bedraagt dit maximum 1,5 x € 58.311 = € 87.466,50
Het heffingspercentage bedraagt 0,2 procent. Daarvan is 0,1 procent voor opleidingen.

Bpf Hibin

De informatie voor de heffing van de pensioenpremie in 2021 vindt u hier. De pensioenpremie is ongewijzigd ten opzicht van het heffingsjaar 2020.

PAWW

De PAWW-bijdrage blijft 0,4% in 2021
De lage instroom WW maakt verhoging naar 0,5% overbodig.
Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden. 

Wkb raakt ook uw bedrijf, neem deel aan het webinar

Hibin Opleidingen : 08 januari 2021
Het lijkt nog ver weg, maar de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er toch echt aan. Die wet heeft invloed op de hele bouwsector en dus ook op de bouwtoelevering. Half december hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister Ollongren een akkoord bereikt over de Wkb. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022. Afwachten is geen optie meer. Bouwwerken die op 2 januari 2022 worden opgeleverd moeten aan de eisen voldoen. Het Hibin webinar over de Wkb op 2 februari 2021 (14.30 uur) is een voor de bouwtoelevering onmisbare voorbereiding.
Lees verder ›

Basiskennismodules uitgebreid

Hibin Opleidingen : 08 januari 2021
Om nog beter aan te sluiten bij de praktijk is de e-learningopleiding Basiskennis Bouwmaterialen uitgebreid met een module ‘plat dak’ en is de nieuwe e-learningopleiding Basiskennis Afbouwmaterialen ontwikkeld.


Lees verder ›

Werken aan vakmanschap voor nieuwkomers in de branche

Hibin Opleidingen : 08 januari 2021
Ook dit jaar investeert Hibin Opleidingen weer in de opbouw van vakmanschap bij nieuwkomers in de branche. In 2021 zijn 175 gratis opleidingsvouchers beschikbaar voor nieuwkomers in de branche. Elke voucher staat voor een gratis online opleidingsmodule voor één persoon ter waarde van € 195,-. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt of tot uiterlijk 1 december 2021.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.