Nieuws

Nieuwe ronde Experttafels, aanmelden kan nu

Hibin : 27 juli 2021
De Hibin Experttafels gaan dit najaar weer verder. In de tweede helft van september worden nieuwe fysieke bijeenkomsten gepland. Op 22 september komt de Experttafel Minder primaire grondstoffen bijeen in Museum de Fundatie in Zwolle. Op 23 september gaat de Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek op bezoek bij Bouwhub Amsterdam en op 30 september is de Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector te gast bij Fieldlab Campione van World class maintenance, Smart industry in Rijen. Experts die eerder deelnamen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Anderen kunnen zich eenvoudig aanmelden door een berichtje te sturen naar programmamanager Hedy van Opzeeland: h.van.opzeeland@hibin.nl
Lees verder ›

Definitief akkoord CAO

Hibin CAO : 19 juli 2021
Werkgevers en bonden hebben op 5 juli 2021 een definitief akkoord bereikt voor een cao voor de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2022. Het onderhandelingsresultaat dat op 22 juni werd gepresenteerd is  door de respectievelijke achterbannen waaronder de leden van de vakbonden geaccepteerd. De nieuwe cao-tekst zal naar verwachting eind juli beschikbaar zijn op de website. Onderstaand de tekst van het akkoord.
 
Ten aanzien van de eenmalige uitkering per 1 juli zal in de definitieve cao-tekst de volgende tekst worden gebruikt:

"Werknemers met een fulltime contract op 1 juli 2021 ontvangen een eenmalige uitkering van bruto € 350. Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2021 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato (*)."

(*) Dit betekent dat een werknemer die op 1 maart in dienst trad recht heeft op een eenmalige uitkering van 4/6 x € 350. Werknemers die zowel op 1/1/2021 als op 1/7/21 in dienst waren ontvangen de volle eenmalige uitkering.

Lees verder ›

Doe je mee met de vragenlijst over Leren en Ontwikkelen?

Hibin Opleidingen : 15 juli 2021
Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Bonden en werkgevers hebben duurzame inzetbaarheid een terugkerend thema gemaakt bij de cao-onderhandelingen. Het Fonds Collectieve Belangen Hibin (FCB) heeft samen met andere scholingsfondsen een onderzoek opgezet naar eigen regie op duurzame inzetbaarheid en vraagt medewerkers in de bouwmaterialengroothandel om een vragenlijst in te vullen.
Lees verder ›

Deelnemers gezocht voor pilot leeromgeving

Hibin Opleidingen : 15 juli 2021
Hibin Opleidingen zoekt mensen die ervaring willen opdoen met de nieuwe leeromgeving en die ervaringen vervolgens willen delen. Deelnemers aan deze pilot kunnen kosteloos een van vijf online basiskennisopleidingen volgen onder voorwaarde dat zij voldoende tijd beschikbaar hebben om de opleiding af te ronden en zij voor- en achteraf een vragenlijst in willen vullen.
Lees verder ›

Vierde webinar Wkb voor management en verkoop

Hibin Opleidingen : 13 juli 2021
Er komt een vierde editie van het webinar ‘Wkb raakt ook uw bedrijf’. Deze zal plaatsvinden op 9 september. Met de vierde editie wordt opnieuw aan dertig belangstellenden branchegenoten de mogelijkheid geboden zich te laten bijpraten over de Wkb. 
 
KLIK HIER OM AAN TE MELDEN VOOR HET WEBINAR
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.