Nieuws

Inschrijving Fabrikant van de Toekomst 2021 geopend

Hibin : 02 maart 2021
Vanaf vandaag kunnen fabrikanten zich aanmelden voor de Fabrikant van de Toekomst-award 2021. Alle fabrikanten die actief zijn voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector, kunnen meedingen met hun innovatieve product of proces. Inschrijven kan tot en met 2 april. Een vakjury onder leiding van Marjet Rutten beoordeelt de innovaties op hun bijdrage aan de vier strategische doelen van Hibin.
Lees verder ›

Verzuimbeeld onveranderd

Hibin CAO : 02 maart 2021
In februari lag het ziekteverzuimpercentage in de branche licht hoger dan in 2020. Dit meldt SuperGarant, uitvoerder van Hibin Zorg. Inmiddels is al een aantal maanden zichtbaar dat het verzuimpercentage op of net onder het niveau van een jaar eerder ligt, maar dat de verzuimduur wel beduidend hoger is. De langere duur van de ziekmeldingen wordt vooral veroorzaakt doordat interventies en operaties geen doorgang kunnen vinden door het afschalen van de reguliere zorg.
Lees verder ›

Gesprekken nieuwe cao

Hibin CAO : 02 maart 2021
Op 25 februari heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over een nieuwe cao voor de bouwmaterialengroothandel. De onderhandelingscommissie van de werkgevers en de bonden hebben hun voorstellen nader toegelicht en verdere werkafspraken gemaakt voor de volgende overleggen. Volgende gespreken staan gepland voor 16 en 25 maart en 9 april. De lopende cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Kabinet: meer geld voor vaste lasten ondernemers

Hibin : 24 februari 2021
Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het kabinet trekt voor deze verruiming 375 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 24 februari aan de Tweede Kamer.  
 
Het kabinet verhoogde de maximumvergoeding van de Tegemoetkoming Vaste Lasten in januari al van 90.000 euro naar 330.000 euro per kwartaal voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en naar 400.000 euro voor grotere bedrijven. Nu heeft het kabinet besloten deze bedragen voor de eerste twee kwartalen van dit jaar verder te verruimen naar 550.000 euro voor het mkb en 600.000 euro voor het niet-mkb. Ondernemers krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Hier komt in het eerste kwartaal de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop. In totaal kunnen mkb-ondernemers in de gesloten detailhandel dit kwartaal dus maximaal 850.000 euro ontvangen. Voor grotere bedrijven in de gesloten detailhandel is dit maximaal 900.000 euro. Voor land- en tuinbouwbedrijven bedraagt de maximale tegemoetkoming van de vaste lasten 225.000 euro en voor visserijbedrijven 270.000 euro. Voor deze sectoren gelden strengere Europese regels. Zoals in januari reeds is aangekondigd, ontwikkelt het ministerie van LNV een regeling om deze sectoren dezelfde maximale ondersteuning te geven als de overige sectoren.

 

Lees verder ›

Showroombezoek weer mogelijk

Hibin : 24 februari 2021
De overheid heeft tijdens de persconferentie van 23 februari enkele versoepelingen van de corona-maatregelen aangekondigd. Goed nieuws voor zowel onze privé- als onze werkomgeving. De belangrijkste versoepeling voor de bouw- en technieksector is ‘winkelen op afspraak’ per woensdag 3 maart a.s. Deze maakt dat showroombezoek voor particulieren ook weer mogelijk is, weliswaar onder enkele voorwaarden.

Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.