Vertegenwoordigingen

BVNL

Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) staat voor een  transparante en slagvaardige organisatie, die de aangesloten bedrijven een efficiënt en goedkoop alternatief biedt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen uit het `Besluit beheer verpakkingen en papier en karton’. Hibin komt binnen BVNL op voor de belangen van bouwgroothandelsbedrijven