Subsidie Duurzame Inzetbaarheid: krijg 50% van de kosten terug Hoe Handel jij? Wat kan je en hoe registreer je? ➜
Branche-ontwikkeling Nederland wordt snel duurzamer, digitaler en drukker

De betekenis van die ontwikkelingen voor de bouwtoelevering is enorm. Hibin wil zich inzetten voor initiatieven die bijdragen aan versnelling van de bouw- en renovatieopgave, minder primaire grondstoffen, data voor stroomlijning van de bouwsector en hindervrije bouwlogistiek. Voor drie van deze maatschappelijke opgaven heeft Hibin eigen experttafels opgezet, waar je kunt meepraten en meedoen. Ervaar ook wat de experttafels voor jou en jouw bedrijf kunnen betekenen.

Hibin opleidingen Aanbod vakopleidingen sluit naadloos aan op de praktijk

Hibin biedt een brede selectie vakopleidingen, gericht op de bouwmaterialengroothandel. Het aanbod is voor en door de branche ontwikkeld. De in de Commissie Vakopleiding (CVO) vertegenwoordigde ondernemers adviseren Hibin over het aanbod en de inhoud daarvan. Continue afstemming met werkgevers en werknemers zorgt ervoor dat het aanbod naadloos aansluit op de behoefte in de branche.