Brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel

Koninklijke Hibin

Hibin is opgericht in 1905 en heeft kort na het eeuwfeest in 2005 het predicaat koninklijk ontvangen. In de periode vanaf 2010 heeft een heroriëntering op taken plaatsgevonden en is Hibin van een traditionele brancheorganisatie omgevormd tot een slagvaardige en toekomstgerichte vereniging met een groeiend aantal leden.

Koninklijke Hibin richt zich als brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel op arbeidvoorwaarden (cao en arbeidsvoorwaarden), lobby en belangenbehartiging, advisering, en ondersteuning van leden op het gebied van wet- en regelgeving,

sociale aangelegenheden, kennisontwikkeling, logistiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en ICT/digitalisering.

Namens de bedrijfstak voert Hibin cao-onderhandelingen en neemt initiatieven om vanuit de bouwtoelevering samenwerking binnen de bouwketen te versterken. Voorts stimuleert Hibin innovaties en bevordert het professionele ondernemerschap binnen de branche.