Hindervrije bouwlogistiek

Kennis bouwlogistiek

De bouwsector heeft als grootverbruiker een verantwoordelijkheid in het terugbrengen van het aantal bouwgerelateerde transportbewegingen. Doel daarbij is niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook beperking van hinder (geluid, fijnstof, minder vervoersbewegingen, kortere bouwtijd). Dit kennisdossier biedt jou en je bedrijf actuele informatie voor de praktijk van vandaag en het uitstippelen van je logistieke beleid op de langere termijn.

Het feit dat een groot deel van de nieuwbouw de komende periode plaats zal vinden in binnenstedelijk gebied, maakt de logistieke opgave des te urgenter. Daarbij zien we dat verduurzamingsambities met name in steden leiden tot striktere regelgeving met betrekking tot zero-emissietransport, venstertijden, beperking van zwaar verkeer en regels voor laden en lossen. Bereikbaarheid en logistieke kosten worden steeds essentiëlere aspecten voor een succesvol en rendabel bouwproject.

De bouwlogistiek kan efficiënter kan door slimmer te combineren (cargopooling, bouwhubs etc.). Dit vergt (bereidheid tot) samenwerking tussen verschillende leveranciers, fysieke verzamel- en overslagpunten (bouwhubs) en verregaande gedigitaliseerde transportplanning.

Informatievoorziening
Koninklijke Hibin werkt (samen met de Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek) allereerst aan kennisopbouw en -overdracht. Ondernemers in de bouwtoelevering hebben met het oog op onder andere hun investeringsbeleid behoefte aan informatie over:

  • lokale wet- en regelgeving;
  • de beschikbaarheid van elektrisch/waterstof aangedreven voertuigen;
  • de ontwikkeling van de laadcapaciteit in Nederland;
  • standpunten van logistieke partijen met betrekking tot samenwerking;
  • subsidiemogelijkheden.

Logistiek netwerk
Er is verbinding gelegd met een aantal grote gemeenten, logistieke bedrijven, onderwijsinstellingen, TNO, TLN en de Topsector Logistiek. Kennisuitwisseling binnen dit netwerk zorgt voor actuele informatievoorziening richting bedrijven in de bouwtoelevering. Tegelijkertijd biedt dit netwerk kansen voor het gezamenlijk opzetten van projecten, bijvoorbeeld over de mogelijke rol van de bouwtoelevering in het efficiënt organiseren van retourstromen (afval, restmateriaal, pallets).

Samenvatting handige links