image/svg+xml

Branche ontwikkeling

Versnelling van de bouw- en renovatieopgave

De woningnood in Nederland maakt ‘Versnelling van de bouw- en renovatieopgave’ zeker het komende decennium belangrijk blijft. Deze opgave is voornamelijk afhankelijk van grote landelijke ontwikkelingen bv. krapte op de arbeidsmarkt, de stikstofdiscussie ten aanzien van nieuwbouw en de (onzekerheden rondom de uitvoering van) de energietransitie voor renovatie. Omdat de invloed die Hibin op deze ontwikkelingen kan hebben marginaal is, is besloten om voor dit onderwerp geen eigen Experttafel in het leven te roepen. In de projectplannen voor de drie andere Hibin Experttafels wordt wel steeds als aparte opgave meegenomen dat conclusies, aanbevelingen of concrete maatregelen die uit die projecten voortkomen, mede worden getoetst aan de versnellingsdoelstelling.