Vertegenwoordigingen

Bpf Hibin

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen, ook wel bekend als het Hibin Pensioenfonds beheert de pensioenen van de werknemers van een groot aantal bij Hibin aangesloten bedrijven. Bpf HiBiN is onafhankelijk. Bpf HiBiN publiceert jaarlijks een verslag met  onder andere een verslag van het boekjaar, een financieel overzicht en inzicht in beleggingen.

Jaarverslag 2021