Vertegenwoordigingen

Bpf HiBiN

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen, ook wel bekend als het Hibin Pensioenfonds beheert de pensioenen van de werknemers van een groot aantal bij Hibin aangesloten bedrijven. Bpf HiBiN is onafhankelijk. Bpf HiBiN publiceert jaarlijks een verslag met  onder andere een verslag van het boekjaar, een financieel overzicht en inzicht in beleggingen.

Jaarverslag 2022

Volledig rapport (pdf)
2022 in één oogopslag

 

Jaarverslag 2021

Volledig rapport (pdf)
2021 in één oogopslag

Eerdere jaarverslagen
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Voor contact met Bpf HiBiN:

tel: 076-764 05 46
info@bpfhibin.nl