Algemeen

Visie op professionaliseren

Ontwikkelingen in de bouw gaan snel. Bouwprocessen veranderen, de bouw industrialiseert, verduurzaamt en digitaliseert. De bouwtoelevering investeert continu in kennisontwikkeling om vragen vanuit de markt te kunnen blijven beantwoorden en medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. Hibin faciliteert en ondersteunt op pre-concurrentieel niveau. Hibin doet dat van oudsher met een voor en door de branche ontwikkeld vakopleidingenprogramma . Aanvullend zijn verschillende instrumenten beschikbaar die werkgevers ondersteunen in (de organisatie van) hun opleidings- en ontwikkelingsbeleid. Vanuit de Hibin Academie wordt gewerkt aan kennisoverdracht op het gebied van actuele ontwikkelingen. Samenwerking met het mbo-onderwijs is gericht op het bevorderen van instroom van nieuwe medewerkers.

Werkvormen
Er is continue afstemming met aangesloten bedrijven over zowel de inhoud als de uitvoering van het vakopleidingenprogramma. Daarbij worden verschillende werkvormen gebruikt.

Blended Learning
Blended learning combineert online leren en werkplekleren met klassikaal leren. Hibin heeft goede ervaringen met dit onderwijsconcept. Het sluit goed aan bij de behoeften van zowel de cursisten als de bedrijven waar zij werken. In de praktijk wordt vaak prioriteit gegeven aan het dagelijks werk boven het opleiden voor de langere termijn. Blended learning verlaagt de drempel voor opleidingen. Het leidt tot betere resultaten, beperkt de reistijd en maakt het voor cursisten gemakkelijker om hun studietijd zelf in te delen. 
Het blended learning-aanbod van Hibin is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 

Themabijeenkomsten/webinars
In Hibin Themabijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen behandeld vanuit het perspectief van de bouwtoelevering. Daarbij kan het gaan om zowel fysieke als online (webinar)-bijeenkomsten. De afgelopen jaren zijn themabijeenkomsten georganiseerd over stagebeleid in de bouwmaterialenhandel, het werken in bouwteams en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Masterclasses
In Hibin Masterclasses worden thema’s uitgediept. De (vaak meerdaagse) bijeenkomsten bieden een combinatie van kennis en interactie en zijn bedoeld voor specialisten binnen de bouwtoelevering. De afgelopen jaren zijn masterclasses georganiseerd op het gebied van strategieontwikkeling (The Next Step), personeelsmanagement en de toekomst van de sector (Hoe bouwen we in 2025?). Het aanbod is uitgebreid met masterclasses die specialisten helpen zich vakinhoudelijk verder te ontwikkelen (Sturen op cijfers en Personeelsmanagement).

Workshops en games
Soms leer je het beste door te doen. Workshops en zogeheten serious games bieden de mogelijkheid om werkendeweg kennis en ervaring op te doen. Deze werkvormen worden afhankelijk van het onderwerp aangeboden binnen de Hibin Academie.