Netwerk Bouwtoelevering

Hibin profileert zich als Netwerk van de Bouwtoelevering en kiest nadrukkelijk voor de rol van proactieve netwerkpartner. Daarvoor participeert Hibin in een aantal bouwgerelateerde organisaties en samenwerkingsverbanden én onderhoudt nauwe contacten met een groot aantal andere organisaties. Hibin heeft de eigen organisatie aangepast om die rol goed te kunnen invullen. Het resultaat daarvan is dat steeds vaker met andere partijen wordt samengewerkt aan concrete opgaven. Tegelijkertijd wordt Hibin in toenemende mate betrokken bij (lobby)activiteiten van andere organisaties, waardoor de zichtbaarheid en belangenbehartiging ten behoeve van Hibin-leden en de branche als geheel steeds sterker worden.